Báo cáo hiệu suất quảng cáo trên Pinterest

Để giúp nhà quảng cáo đo lường hiệu quả quảng cáo trên Pinterest, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về hoạt động của bạn trên Pinterest với họ hoặc một dịch vụ đo lường cộng tác với họ.

Ví dụ: nhà quảng cáo có thể đặt mã html trên trang web của họ để đọc cookie Pinterest được lưu trữ trong trình duyệt của bạn (mã này được gọi là 'pixel' hoặc 'thẻ'). Nếu bạn đang đăng nhập vào Pinterest khi mua hàng trên trang web của nhà quảng cáo, thì thẻ sẽ gửi thông tin đó và cookie của bạn cho Pinterest. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để cho nhà quảng cáo biết có bao nhiêu giao dịch mua phát sinh từ quảng cáo hiển thị trên Pinterest của họ. Nếu nhà quảng cáo cũng gửi cho chúng tôi một số giao dịch để xác định giao dịch mua của bạn, thì chúng tôi có thể cho họ biết về quảng cáo dẫn đến giao dịch mua đó. Nếu không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác theo cách này, thì bạn có thể điều chỉnh lựa chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào cài đặt tài khoản.

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ