Báo cáo hiệu suất quảng cáo trên Pinterest

Để giúp nhà quảng cáo đo lường hiệu quả quảng cáo trên Pinterest, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về hoạt động của bạn trên Pinterest với họ hoặc một dịch vụ đo lường cộng tác với họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ tên hoặc địa chỉ email của bạn.

Một số dịch vụ đo lường hoạt động bằng cách kết hợp thông tin về những người đã thấy quảng cáo của nhà quảng cáo với thông tin về việc truy cập và mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của nhà quảng cáo hoặc trong các cửa hàng thực. Ví dụ: một công ty ứng dụng di động có thể cộng tác với một dịch vụ phân tích để đo lường khi nào ứng dụng của họ được tải xuống và được sử dụng thế nào. Nếu một công ty ứng dụng di động đặt quảng cáo trên Pinterest để khuyến khích mọi người tải xuống ứng dụng của họ, thì Pinterest có thể cho dịch vụ phân tích của họ biết loại thiết bị di động nào đã xem quảng cáo của họ trên Pinterest, bằng cách chia sẻ định danh quảng cáo có thể đặt lại của mỗi thiết bị di động đã xem quảng cáo của họ trên Pinterest.

Nhà quảng cáo có thể đặt mã html của chúng tôi trên trang web của họ để đọc cookie Pinterest được lưu trữ trong trình duyệt của bạn (mã này được gọi là 'pixel' hoặc 'thẻ'). Nếu bạn đang đăng nhập vào Pinterest khi mua hàng trên trang web của nhà quảng cáo, thẻ sẽ gửi thông tin đó và cookie của bạn cho Pinterest. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để cho nhà quảng cáo biết có bao nhiêu giao dịch mua phát sinh từ quảng cáo hiển thị trên Pinterest của họ. Nếu nhà quảng cáo cũng gửi cho chúng tôi một số giao dịch để xác định giao dịch mua của bạn, thì chúng tôi có thể cho họ biết về quảng cáo dẫn đến giao dịch mua.

Chúng tôi cũng cho phép các nhà quảng cáo sử dụng thông tin về hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn để giúp cá nhân hóa quảng cáo cho bạn trên Pinterest. Tìm hiểu thêm về quảng cáo được cá nhân hóa và những lựa chọn của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ