Yêu cầu độ tuổi sử dụng Pinterest

Bạn cần ít nhất 13 tuổi để sử dụng Pinterest. Chúng tôi luôn nỗ lực để mô tả cách Pinterest hoạt động rõ ràng nhất có thể, nhưng một số khái niệm trong Chính sách Quyền riêng tưĐiều khoản Dịch vụ của chúng tôi tương đối khó hiểu với trẻ em. Chúng tôi muốn tất cả mọi người sử dụng Pinterest hiểu được những gì họ đang đồng ý, do đó, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai dưới 13 tuổi tạo tài khoản Pinterest.

Tại thời điểm này, chúng tôi hiện không cho phép các tài khoản mới cho thanh thiếu niên từ 13-15 tuổi.

Nếu bạn có câu hỏi về giới hạn độ tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ