Quyền trong Android

Ứng dụng Pinterest dành cho Android yêu cầu một số quyền. Khi ứng dụng được cài đặt, chúng tôi sẽ hỏi bạn có đồng ý hay không trước khi ứng dụng thực hiện bất cứ hành động nào.

Ứng dụng có quyền truy cập vào:

  • Identity để gửi cho bạn thông báo đẩy
  • Contacts để đề xuất tên hoặc địa chỉ email từ danh bạ của bạn khi gửi Ghim hoặc tin nhắn
  • Location để thêm vị trí vào Ghim của bạn
  • Photos/Media/Files để Ghim hình ảnh của chính bạn, lưu hình ảnh vào thiết bị và cho phép chúng tôi lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ đệm
  • Camera để chụp ảnh và tải lên dưới dạng Ghim
  • Home settings and shortcuts để cho bạn xem số lượng thông báo mới trên biểu tượng ứng dụng Pinterest
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ