Cấp quyền trên Android

Ứng dụng Pinterest dành cho Android yêu cầu một số quyền. Khi cài đặt ứng dụng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cấp quyền cho ứng dụng trước khi ứng dụng thực hiện bất kỳ hành động nào. Các quyền này cho phép bạn dễ dàng sử dụng ứng dụng Pinterest hơn.

Khi đã được cấp quyền, ứng dụng Pinterest sẽ có quyền truy cập vào:

  • Camera để bạn có thể chụp ảnh và tải lên dưới dạng Ghim hoặc khám phá những ý tưởng lấy cảm hứng từ bất cứ điều gì bạn hướng camera của mình vào bằng chức năng Lens
  • Danh bạ để đề xuất tên hoặc địa chỉ email của những người bạn có thể muốn gửi Ghim hoặc tin nhắn đến
  • Micrô để bạn có thể sử dụng micrô nhằm ghi lại âm thanh khi sử dụng camera để tạo Ghim mới
  • Bộ nhớ để bạn có thể Ghim ảnh của riêng mình, lưu ảnh từ Pinterest vào thiết bị và cho phép chúng tôi lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ cache
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ