Nâng cấp ứng dụng Pinterest

Để có trải nghiệm mượt mà nhất trên thiết bị di động, bạn nên sử dụng ứng dụng Pinterest từ App StoreGoogle Play hoặc Amazon Appstore. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng dành cho iOS cũ hơn 7.4.1 hoặc phiên bản ứng dụng dành cho Android cũ hơn 7.4.1, thì bạn sẽ cần nâng cấp lên phiên bản gần đây nhất hoặc sử dụng web trên thiết bị di động để tiếp tục dùng Pinterest.

Phải làm gì nếu ứng dụng của bạn bị lỗi thời

Cập nhật ứng dụng Pinterest

Không thể cập nhật ứng dụng Pinterest

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Android chạy phiên bản hệ điều hành từ 4.4 trở xuống hoặc thiết bị iOS chạy phiên bản hệ điều hành dưới 9.0, thì bạn sẽ không thể cập nhật ứng dụng Pinterest.

Nếu thiết bị di động hoặc máy tính bảng bạn đang sử dụng chạy phiên bản Android hoặc iOS cũ hơn, thì bạn có thể xem có bản cập nhật nào không. 

Nếu có thể cập nhật lên Android trên 4.4 hoặc iOS trên 9.0, thì bạn sẽ có thể cập nhật ứng dụng Pinterest.

Sử dụng phiên bản iOS hoặc Android cũ hơn

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Android chạy phiên bản hệ điều hành từ 4.4 trở xuống hoặc thiết bị iOS chạy phiên bản hệ điều hành dưới 9.0 và không thể cập nhật, thì bạn có thể sử dụng Pinterest trên web.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng, thì một số liên kết trên Pinterest vẫn sẽ cố mở bằng ứng dụng.  Thay vào đó, việc gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị này sẽ cho phép bạn xem các liên kết đó trong trình duyệt cho thiết bị di động.

Thêm Pinterest.com vào màn hình chính trên thiết bị di động

Nếu đang sử dụng web (Chrome hoặc Safari) để truy cập vào Pinterest trên thiết bị di động, thì bạn có thể thêm Pinterest.com vào màn hình chính.