Sử dụng Pinterest trong trình duyệt trên thiết bị di động

Để có trải nghiệm mượt mà nhất trên thiết bị di động, bạn nên sử dụng ứng dụng Pinterest từ App Store hoặc Google Play.

Nếu bạn muốn sử dụng Pinterest thông qua trình duyệt web trên thiết bị di động, nhưng không thể đóng ứng dụng, hãy gỡ cài đặt ứng dụng. Một số liên kết trên Pinterest sẽ mở mặc định bằng ứng dụng, nhưng gỡ cài đặt ứng dụng khỏi điện thoại sẽ cho phép bạn xem các liên kết trong trình duyệt trên thiết bị di động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ