Chặn hoặc hủy chặn một ai đó

Bạn có thể chặn một tài khoản Pinterest để ngăn chặn ai đó theo dõi bạn, nhắn tin cho bạn hoặc tương tác với Ghim của bạn.

Không ai có thể nhận được thông báo rằng bạn đã chặn hoặc bỏ chặn họ. Họ sẽ chỉ được cảnh báo nếu tìm cách theo dõi bạn hoặc tương tác với Ghim của bạn.

Những người mà bạn chặn sẽ vẫn hiển thị trong mục tìm kiếm, bảng tin và bảng nhóm. Các Ghim bạn đã lưu từ họ sẽ vẫn còn trên hồ sơ của bạn. Bạn sẽ cần phải xóa từng Ghim một.

Nếu mức độ tương tác của bạn với một người nào đó khác tăng đến mức độ bắt nạt hay quấy rối, hãy tuân theo hướng dẫn báo cáo của chúng tôi. Nếu bạn lo ngại về sự an toàn của mình, hãy liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Chặn một người dùng Pinterest

Bỏ chặn một tài khoản

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ