Chặn hoặc hủy chặn một ai đó

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chặn một tài khoản Pinterest để ngăn chặn ai đó theo dõi bạn, nhắn tin cho bạn hoặc tương tác với Ghim của bạn.

Nếu mức độ tương tác của bạn với một người nào đó khác tăng đến mức độ bắt nạt hay quấy rối, hãy tuân theo hướng dẫn báo cáo của chúng tôi. Nếu bạn lo ngại về sự an toàn của mình, hãy liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Chặn một người dùng Pinterest

 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn chặn
 2. Nhấp vào  
 3. Nhấp vào Chặn
 4. Nhấp vào OK để xác nhận

Chặn một tài khoản doanh nghiệp

 1. Truy cập vào hồ sơ tài khoản doanh nghiệp
 2. Nhấp vào  
 3. Chọn Chặn
 4. Nhấp vào Chặn để xác nhận
 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn chặn
 2. Nhấn vào  
 3. Nhấn Chặn
 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn chặn
 2. Nhấn vào  
 3. Nhấn Chặn

Bỏ chặn một tài khoản

 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn bỏ chặn
 2. Nhấp vào Bỏ chặn
 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn bỏ chặn
 2. Nhấn vào   hoặc Bỏ chặn
 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn bỏ chặn
 2. Nhấn vào   hoặc Bỏ chặn

Không ai có thể nhận được thông báo rằng bạn đã chặn hoặc bỏ chặn họ. Họ sẽ chỉ được cảnh báo nếu tìm cách theo dõi bạn hoặc tương tác với Ghim của bạn.

Những người mà bạn chặn vẫn sẽ hiển thị trong mục tìm kiếm, bảng tin và bảng nhóm. Các Ghim bạn đã lưu từ họ sẽ vẫn còn trên hồ sơ của bạn. Bạn sẽ cần xóa từng Ghim đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ