Khảo sát thương hiệu

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ hỏi một số người được chọn là họ có quan tâm đến việc trả lời một số câu hỏi về các thương hiệu trên Pinterest hay không. Rất nhiều công ty sử dụng các khảo sát thương hiệu như thế này để giúp các nhà quảng cáo hiểu mọi người nghĩ về sản phẩm của họ như thế nào. 

Nếu bạn được yêu cầu tham gia một cuộc khảo sát thương hiệu, hãy nhớ rằng các cuộc khảo sát này hoàn toàn không bắt buộc và bạn có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Trước khi chúng tôi chia sẻ phản hồi của bạn với các nhà quảng cáo, chúng tôi sẽ chắc chắn rằng phản hồi đã được ẩn danh và ở dạng tổng hợp. 

Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ tên hoặc địa chỉ email của bạn với nhà quảng cáo. Để biết thêm chi tiết về điều này, hãy xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ