Không thể đăng nhập vì hoạt động đáng ngờ

Chúng tôi áp dụng giới hạn nhằm ngăn chặn những kẻ gửi thư rác, nhưng đôi khi các giới hạn này cũng ảnh hưởng đến người ghim bình thường. Chúng tôi đang nỗ lực để cải tiến những giới hạn này nhằm ngăn chặn những kẻ gửi thư rác mà không ảnh hưởng đến người dùng thực.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi rằng đăng nhập của bạn đã bị chặn hoặc bạn không thể lưu Ghim vì hoạt động đáng ngờ, thì chúng tôi có thể đã chặn hoạt động từ địa chỉ IP hoặc khu vực của bạn. Hoạt động đáng ngờ có thể là việc đăng nhập quá thường xuyên hoặc một cuộc tấn công thư rác đã biết. Đôi khi những giới hạn này ảnh hưởng đến những người trong quán cà phê hoặc văn phòng khi nhiều người đăng nhập cùng một lúc.

Nếu bạn gặp thông báo lỗi, hãy chờ 5-30 phút trước khi thử đăng nhập hoặc lưu Ghim lại. Hầu hết các giới hạn đều tự động được gỡ bỏ.