Không thể đăng nhập Pinterest

Sau đây là một số lý do phổ biến mọi người không thể đăng nhập vào Pinterest.

Quên địa chỉ email của bạn

Nếu bạn quên địa chỉ email, bạn có thể nhận được một gợi ý để giúp bạn nhớ nó. Truy cập pinterest.com/password/reset và nhập tên hoặc tên người dùng của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách tìm email tài khoản của bạn.

Quên mật khẩu

Đặt lại mật khẩu của bạn nếu bạn không thể nhớ mật khẩu cũ. Truy cập pinterest.com/password/reset để yêu cầu mật khẩu mới. Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần quyền truy cập vào email được kết nối với tài khoản Pinterest của mình để đặt lại mật khẩu.

Tìm hiểu thêm về cách đặt lại mật khẩu của bạn.

Chúng tôi đã bảo vệ tài khoản của bạn

Nếu chúng tôi phát hiện hoạt động lạ trên tài khoản Pinterest của bạn, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email, đặt lại mật khẩu của bạn và đăng xuất tất cả mọi người (bao gồm cả bạn). Để vào lại Pinterest, hãy đặt lại mật khẩu. Hoặc, nếu tài khoản của bạn kết nối với Google hoặc Facebook và bạn đã đăng nhập bằng cách đó trước đây, hãy đăng nhập bằng Google hoặc Facebook.

Tìm hiểu thêm về việc bảo vệ tài khoản.

Chúng tôi đã tạm ngưng tài khoản của bạn

Nếu tài khoản của bạn bị đình chỉ, bạn sẽ thấy thông báo lỗi khi tìm cách đăng nhập. Có thể là do bạn đã làm điều gì đó vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi không nên đình chỉ tài khoản của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi .

Tìm hiểu thêm về các tài khoản bị treo.

Không thể đăng nhập bằng Facebook hoặc Google

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi đăng nhập vào Pinterest bằng Facebook hoặc Google, thì bạn có thể cần phải điều chỉnh một số cài đặt trên ứng dụng Facebook hoặc tài khoản Google của bạn.

Để biết mẹo về cách đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn, hãy đọc bài viết này.

Vô tình tạo một tài khoản khác

Nếu Ghim và bảng của bạn bị thiếu hoặc bạn vừa đổi điện thoại mới và mọi thứ bỗng nhiên có vẻ lạ lẫm, thì bạn có thể đã vô tình tạo một tài khoản mới. Đăng xuất và tìm kiếm tài khoản gốc của bạn tại pinterest.com/password/reset.

Tìm hiểu thêm về tài khoản vô tình tạo.

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập vào Pinterest, hãy cho chúng tôi biết.