Bảng bí mật

Chỉ có bạn (và bất cứ ai bạn mời) mới có thể thấy các bảng bí mật của bạn. Ghim và bảng bí mật sẽ không xuất hiện trong bảng tin nhà của bạn, trong tìm kiếm hoặc bất kì nơi nào khác trên Pinterest.

Nếu bạn muốn tạo bảng bí mật mới, hãy tạo một bảng và bật nút "Bí mật" khi đặt tên cho bảng.

Đặt bảng hiện có là bí mật

Khi bạn lưu Ghim vào bảng bí mật, người được bạn lưu Ghim sẽ không nhận được thông báo và lượt lưu Ghim đó sẽ không được tính.

Khi bạn lưu Ghim từ bảng bí mật, chúng tôi sẽ không hiển thị tên của người mà bạn lưu từ đó trên Ghim mới của bạn.

Nếu bạn muốn chia sẻ một bảng bí mật, bạn có thể mời bạn bè cộng tác hoặc công khai bảng. Để công khai bảng, hãy tắt nút "Bí mật" trong phần cài đặt bảng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ