Thay đổi email

Bạn sử dụng địa chỉ email của mình để đăng nhập vào Pinterest và nhận các email quan trọng về quyền riêng tư và tài khoản. Hãy luôn cập nhật email của bạn để bảo mật tài khoản và quyền truy cập vào Pinterest, ngay cả khi bạn quên mật khẩu.

Đọc bài viết này nếu địa chỉ email của bạn đã cũ hoặc không thể truy cập.

Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tới địa chỉ email cũ. Bạn cần xác nhận thay đổi từ email cũ trước khi sử dụng email mới để đăng nhập.

Nếu bạn không nhận được email xác nhận, hãy cho chúng tôi biết.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ