Thay đổi email

Xem hướng dẫn cho:

Bạn sử dụng địa chỉ email của mình để đăng nhập vào Pinterest và nhận các email quan trọng về quyền riêng tư và tài khoản. Hãy luôn cập nhật email của bạn để bảo mật tài khoản và quyền truy cập vào Pinterest, ngay cả khi bạn quên mật khẩu.

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhập địa chỉ email của bạn vào phần "Địa chỉ email"
 4. Nhấp vào Lưu cài đặt
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào phần "Email" để chỉnh sửa địa chỉ email
 4. Nhấn vào Thực hiện để lưu thay đổi
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào phần "Email" để chỉnh sửa địa chỉ email

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tới địa chỉ email cũ. Bạn cần xác nhận thay đổi từ email cũ trước khi sử dụng email mới để đăng nhập.

Nếu bạn không nhận được email xác nhận, hãy cho chúng tôi biết.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ