Thay đổi mật khẩu của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể thay đổi mật khẩu khi đang đăng nhập vào Pinterest bằng cách chỉnh sửa cài đặt. Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng nhập, thì bạn có thể đặt lại mật khẩu.

Thay đổi mật khẩu từ cài đặt

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản
 4. Nhấp vào Thay đổi mật khẩu của bạn
 5. Nhập mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần
 6. Nhấp Thay đổi mật khẩu
 7. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào phần "Mật khẩu" để nhập mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần
 4. Nhấn vào  dấu kiểm màu xanh lá cây 
  trên bàn phím điện thoại khi hoàn thành
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Mật khẩu
 4. Nhập mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần
 5. Nhấn vào Xong
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ