Nhận xét về một Ghim

Xem hướng dẫn cho:

Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về một Ghim, hãy để lại nhận xét.
 

  1. Nhấp vào Ghim đó
  2. Nhấp vào Nhận xét dưới mục "Ảnh và Nhận xét"
  3. Thêm nhận xét của bạn vào phần "Thêm nhận xét" sau đó nhấn Enter để lưu
  1. Nhấn vào Ghim
  2. Nhấn vào Nhận xét hoặc phần "Thêm nhận xét"
  3. Nhập nhận xét của bạn, sau đó nhấn vào Thêm
  1. Nhấn vào Ghim
  2. Nhấn vào Nhận xét dưới mục "Ảnh và Nhận xét"
  3. Nhấn vào Thêm nhận xét
  4. Nhập nhận xét của bạn vào phần "Thêm nhận xét" sau đó nhấn vào Thêm
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ