Quản lý nội dung bản quyền

Chúng tôi rất vui được thấy cách thức mọi người sử dụng Pinterest trong cuộc sống hàng ngày và tất cả những ý tưởng tuyệt vời mà họ thử (dù có thành công hay không). Theo thời gian, chúng tôi thậm chí còn liên hệ với những người như bạn, để xem chúng tôi có thể đăng lại hình của họ hay không và truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa để thử những điều mới.

Nếu chúng tôi có thể chia sẻ nội dung của bạn (ảnh, nhận xét và thông tin liên quan), bạn chỉ cần trả lời yêu cầu ban đầu của chúng tôi với #ShareMyPinterest. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ bao gồm bản quyền của bạn trong bài viết của chúng tôi. Giữa bạn và chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục sở hữu tất cả nội dung và thông tin bạn đăng hoặc chia sẻ bằng tính năng gắn thẻ Pinterest, như các hình ảnh, video và nhận xét (được gọi là “nội dung của bạn”).

Khi bạn trả lời với #ShareMyPinterest, tức là bạn trao cho chúng tôi giấy phép để tái sử dụng, hiển thị và phân phối nội dung của bạn trên các kênh của chúng tôi (bao gồm cả Instagram, FacebookTwitter) và sử dụng nội dung đó cho các mục đích tiếp thị khác của Pinterest. Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn khỏi kênh của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.

Giấy phép của chúng tôi đối với nội dung của bạn có các đặc điểm sau:

  •  Không độc quyền: Bạn có thể sử dụng nội dung của bạn cho các mục đích của riêng bạn hoặc cho người khác sử dụng nội dung của bạn.
  •  Đã thanh toán đầy đủ và miễn tiền bản quyền: chúng tôi không nợ bạn bất cứ điều gì khác liên quan đến việc sử dụng nội dung của bạn.
  •  Vĩnh viễn: Giấy phép của chúng tôi kéo dài vĩnh viễn.

Bạn cam kết rằng:

  • Bạn sở hữu tất cả các quyền đối với nội dung của bạn hoặc có quyền cấp quyền cho chúng tôi.
  • Nội dung của bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền lợi hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào khác và bạn đã trả tiền và sẽ thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản phí hoặc khoản thanh toán nào khác có liên quan đến việc sử dụng nội dung của bạn.

 Cảm ơn bạn và hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu Pinterest!

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ