Bản quyền

Bản quyền cung cấp một loạt quyền tác giả cho những người đã tạo ra các tác phẩm gốc (ví dụ: sách, âm nhạc hoặc tranh vẽ). Các quyền này thường bao gồm quyền tái sử dụng tác phẩm, hiển thị hoặc thực hiện tác phẩm công khai, phân phối tác phẩm và tạo ra tác phẩm phái sinh, cũng như các quyền khác tùy theo theo quốc gia. Nói chung, bản quyền không bảo vệ các sự kiện và những ý tưởng, nhưng bảo vệ tác phẩm hoặc hình ảnh gốc thể hiện một ý tưởng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về luật bản quyền tại trang web của Văn phòng bản quyền Hoa Kỳ hoặc trang web của Tổ chức tài sản trí tuệ thế giới.

Sở hữu bản quyền

Bất cứ ai tạo ra tác phẩm thể hiện thường sở hữu bản quyền. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu có thể là người khác nếu tác phẩm là do một nhân viên hay nhà thầu tạo ra. Chủ sở hữu ban đầu cũng có thể chuyển quyền sở hữu bản quyền cho người khác.

Lưu ý rằng việc sở hữu hoặc làm chủ một tác phẩm thực không có nghĩa rằng bạn sở hữu quyền tác giả trong tác phẩm đó. Ví dụ: nếu bạn mua một bộ sưu tập ảnh cũ, điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn sở hữu bản quyền trong những hình ảnh đó (mặc dù bạn có thể là chủ sở hữu).

Xâm phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng quyền của mình đang bị xâm phạm và bạn muốn xóa nội dung xâm phạm, hãy truy cập vào trang bản quyền của chúng tôi để gửi một thông báo xóa vì lý do bản quyền cho chúng tôi. Bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu web hoặc thông báo bằng bất kỳ phương tiện nào khác được quy định trong Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ, như được giải thích.

Khi bạn gửi yêu cầu, hãy đảm bảo rằng các thông tin cung cấp là đúng sự thật và chính xác. Cố ý gửi thông báo vi phạm không chính xác có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo phần 512(f) của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ hoặc các điều luật tương tự tại các quốc gia khác.

Yêu cầu xóa vì lý do bản quyền

Chỉ chủ sở hữu bản quyền (hoặc đại lý được ủy quyền hành động thay mặt họ) mới có thể gửi yêu cầu xóa vì lý do bản quyền. Trước khi gửi yêu cầu xóa vì lý do bản quyền, bạn phải xem xét mình có là chủ sở hữu bản quyền của nội dung đó hay không.

Yêu cầu xóa ảnh chụp bạn vì lý do bản quyền

Nếu bạn xuất hiện trong một bức ảnh mà người khác chụp, điều đó không có nghĩa rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền của hình ảnh đó. Chỉ chủ sở hữu bản quyền (hoặc đại lý được ủy quyền hành động thay mặt họ) mới có thể gửi yêu cầu xóa vì lý do bản quyền. Nếu bạn muốn xóa một ảnh, bạn có thể xem xét việc gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư bằng cách thông báo cho chúng tôi.

Chính sách xác minh quyền sở hữu thương hiệu

Bản quyền và thương hiệu là hai loại tài sản trí tuệ khác nhau. Thương hiệu bảo vệ những nội dung như nhãn hiệu và biểu tượng để tránh sử dụng chúng theo cách có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại. Để tìm hiểu thêm về chính sách thương hiệu của chúng tôi và báo cáo nội dung vi phạm thương hiệu của bạn, vui lòng truy cập trang thương hiệu của chúng tôi.

Kháng cáo

Nếu bạn tin rằng Ghim của mình bị xóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi kháng cáo bằng cách làm theo các bước trên trang bản quyền của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về kháng cáo và hướng dẫn cụ thể về cách gửi, vui lòng truy cập trang bản quyền của chúng tôi.

Sử dụng hình ảnh trên Pinterest

Ngoại trừ trong trường hợp bất thường, Pinterest không phải là đơn vị giữ bản quyền trong hình ảnh mà người dùng ghim trên trang web. Tong trường hợp cần thiết, bạn phải yêu cầu chủ sở hữu bản quyền cho phép để sử dụng một hình ảnh.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ