Tạo bảng

Xem hướng dẫn cho:

Bảng là nơi bạn lưu các Ghim của mình. Bạn có thể tạo bảng mới từ hồ sơ hoặc khi lưu Ghim.

Tạo bảng từ hồ sơ

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấp 
 2. Nhấp vào Tạo bảng.
 3. Chọn một tên cho bảng của bạn và chuyển đổi công tắc nếu bạn muốn giữ bí mật bảng này. Tìm hiểu thêm về bảng bí mật.
 4. Nhấp vào Tạo.
 1. Mở hồ sơ của bạn và nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Chọn Tạo bảng
 3. Nhập tên cho bảng và bật nút Bí mật nếu bạn muốn giữ bí mật bảng này
 4. Nhấn Tạo
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Chọn Bảng
 3. Nhập tên cho bảng và bật nút Bí mật nếu bạn muốn giữ bí mật bảng này
 4. Nhấn Tạo

Tạo bảng khi bạn lưu Ghim

 1. Nhấp vào Lưu ở góc trên bên phải của một Ghim
 2. Nhấp vào Tạo bảng
 3. Chọn tên cho bảng và bật nút Bí mật nếu bạn muốn giữ bí mật bảng này
 4. Nhấp vào Tạo
 1. Mở chế độ xem Ghim cận cảnh và nhấn vào Lưu ở góc trên bên trái
 2. Nhấn vào Tạo bảng ở dưới cùng của màn hình
 3. Nhập tên cho bảng và bật nút Bí mật nếu bạn muốn giữ bí mật bảng này
 4. Nhấn Tạo
 1. Mở Ghim và nhấn vào Lưu ở góc trên bên phải
 2. Nhấn vào Tạo bảng ở dưới cùng của màn hình
 3. Nhập tên cho bảng và bật nút Bí mật nếu bạn muốn giữ bí mật bảng này
 4. Nhấn Tạo
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ