Tạo phần bảng

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể sử dụng phần bảng để sắp xếp các Ghim của mình trong một bảng.

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấp một trong các bảng của bạn
 2. Nhấp vào ở trên cùng của bảng
 3. Chọn Thêm phần
 4. Nhập tên cho phần, sau đó nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn Ghim cho phần của bạn
 6. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào một trong các bảng của bạn
 2. Nhấn vào Thêm phần ở trên cùng của bảng
 3. Nhập tên cho phần, sau đó nhấn vào Tiếp theo
 4. Chọn Ghim cho phần của bạn
 5. Nhấn vào Xong
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào một trong các bảng của bạn
 2. Nhấn vào ở trên cùng của bảng
 3. Chọn Phần
 4. Nhập tên cho phần, sau đó nhấn vào Tiếp theo
 5. Chọn Ghim cho phần của bạn
 6. Nhấn vào Xong
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ