Tạo Ghim từ ảnh của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể tải hình ảnh lên từ máy tính hoặc điện thoại để tạo Ghim.

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấp vào
 2. Chọn Tạo Ghim
 3. Kéo và thả hoặc nhấp vào để tải hình ảnh của bạn lên
 4. Thêm mô tả và URL bạn muốn liên kết với Ghim
 5. Nhấp vào Chọn bảng và sau đó nhấp vào Chọn bên cạnh một trong các bảng của bạn trong menu
 6. Nhấp vào Lưu
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Chọn Ghim
 3. Chọn ảnh hoặc nhấn vào để chụp ảnh
 4. Thêm mô tả
 5. Chọn bảng để lưu Ghim vào

Nếu bạn nhận được một thông báo yêu cầu cho phép để truy cập ảnh của bạn, hãy nhấn vào Cho phép.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Chọn Ghim
 3. Chọn ảnh hoặc nhấn vào để chụp ảnh
 4. Thêm tiêu đề, mô tả và trang web đích sau đó nhấn vào Tiếp theo
 5. Chọn bảng để lưu Ghim vào

Nếu bạn nhận được thông báo là ứng dụng không có quyền truy cập vào máy ảnh hoặc danh bạ, thì bạn cần cho phép truy cập trong cài đặt quyền riêng tư trên iPhone.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ