Chế độ tối

Nếu bạn đang sử dụng Pinterest vào ban đêm hoặc thích giao diện tối hơn, thì bạn có thể đặt Pinterest ở chế độ tối.

Bật chế độ tối

Hiện chế độ tối chỉ hoạt động trên thiết bị di động và máy tính bảng. Nhấp vào hoặc để xem cách bật chế độ tối cho điện thoại.

Bật chế độ tối từ phần cài đặt thiết bị

Ứng dụng Pinterest sẽ tuân theo cài đặt của thiết bị nếu bạn bật trình tiết kiệm pin.

Nếu bạn đang dùng hệ điều hành Android 9 trở xuống:

 1. Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình thiết bị
 2. Nhấn vào Trình tiết kiệm pin

Nếu bạn đang dùng hệ điều hành Android 10 trở lên:

 1. Chuyển đến phần Cài đặt của thiết bị
 2. Nhấn vào Hiển thị
 3. Bật Giao diện tối

Tắt chế độ tối từ cài đặt thiết bị

Ứng dụng Pinterest sẽ tuân theo cài đặt của thiết bị nếu bạn bật trình tiết kiệm pin.

Nếu bạn đang dùng hệ điều hành Android 9 trở xuống:

 1. Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình thiết bị
 2. Nhấn vào Trình tiết kiệm pin

Nếu bạn đang dùng hệ điều hành Android 10 trở lên:

 1. Chuyển đến phần Cài đặt của thiết bị
 2. Nhấn vào Hiển thị
 3. Tắt Giao diện tối

Bật chế độ tối từ ứng dụng Pinterest

Cập nhật ứng dụng Pinterest lên phiên bản mới nhất để sử dụng chế độ tối.

 1. Nhấn vào hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để chuyển đến hồ sơ
 2. Nhấn vào rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào Giao diện ứng dụng sau đó chọn Tối

Tắt chế độ tối từ ứng dụng Pinterest

Cập nhật ứng dụng Pinterest lên phiên bản mới nhất để sử dụng chế độ tối.

 1. Nhấn vào hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để chuyển đến hồ sơ
 2. Nhấn vào rồi nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào Giao diện ứng dụng sau đó chọn Sáng

Bật chế độ tối trong trình duyệt cho thiết bị di động

 1. Truy cập vào pinterest.com trên trình duyệt cho thiết bị di động

 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để chuyển đến hồ sơ

 3. Nhấn vào rồi nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt

 4. Bật tùy chọn Bật chế độ ban đêm

Tắt chế độ tối trong trình duyệt di động

 1. Truy cập vào pinterest.com trên trình duyệt cho thiết bị di động

 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để chuyển đến hồ sơ

 3. Nhấn vào rồi nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt

 4. Tắt tùy chọn Bật chế độ ban đêm

Bật chế độ tối từ phần cài đặt thiết bị

Chế độ tối có sẵn cho iOS 13 trở lên. Ứng dụng Pinterest sẽ tuân theo các cài đặt trên thiết bị của bạn.

 1. Chuyển đến phần Cài đặt của thiết bị
 2. Nhấn vào Hiển thị & Độ sáng
 3. Chọn Tối để bật chế độ tối

Tắt chế độ tối từ cài đặt thiết bị

Chế độ tối có sẵn cho iOS 13 trở lên. Ứng dụng Pinterest sẽ tuân theo các cài đặt trên thiết bị của bạn.

 1. Chuyển đến phần Cài đặt của thiết bị
 2. Nhấn vào Hiển thị & Độ sáng
 3. Chọn Sáng để tắt chế độ tối

Bật chế độ tối trong trình duyệt cho thiết bị di động

 1. Truy cập vào pinterest.com trên trình duyệt cho thiết bị di động

 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để chuyển đến hồ sơ

 3. Nhấn vào rồi nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt

 4. Bật tùy chọn Bật chế độ ban đêm

Tắt chế độ tối trong trình duyệt cho thiết bị di động

 1. Truy cập vào pinterest.com trên trình duyệt cho thiết bị di động

 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để chuyển đến hồ sơ

 3. Nhấn vào rồi nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt

 4. Tắt tùy chọn Bật chế độ ban đêm

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ