Hủy kích hoạt hoặc đóng tài khoản

Vô hiệu tài khoản của bạn để tạm ngưng sử dụng Pinterest hoặc đóng tài khoản của bạn để nói lời tạm biệt. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để đóng vĩnh viễn tài khoản của bạn.

Hủy kích hoạt tài khoản của bạn

Khi bạn vô hiệu tài khoản Pinterest của mình, hồ sơ và các bảng của bạn sẽ không còn hiển thị trên Pinterest nữa. Nếu bạn đổi ý thì chỉ cần đăng nhập để kích hoạt lại tài khoản.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest
 2. Chọn Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản ở bên trái của màn hình
 4. Nhấp vào Hủy kích hoạt tài khoản trong mục Thay đổi tài khoản
 5. Cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn tạm ngưng sử dụng và sau đó nhấp vào Vô hiệu tài khoản của tôi
 1. Nhấn vào ở trên đầu hồ sơ Pinterest của bạn
 2. Chọn Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Vô hiệu tài khoản
 4. Nhấn vào Vô hiệu tài khoản để xác nhận
 1. Nhấn vào ở trên đầu hồ sơ Pinterest của bạn
 2. Chọn Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Vô hiệu tài khoản
 4. Nhấn vào Vô hiệu tài khoản để xác nhận

Để đảm bảo rằng tài khoản của bạn không còn hoạt động, hãy truy cập vào URL hồ sơ của bạn. Không đăng nhập để kiểm tra xem tài khoản của bạn có còn hoạt động hay không - việc đăng nhập sẽ kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Hãy nhớ rằng việc vô hiệu tài khoản của bạn sẽ không giải phóng tên người dùng hoặc địa chỉ email. Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email, hãy chỉnh sửa cài đặt thay vì vô hiệu.

Đóng tài khoản

Đóng tài khoản nếu bạn chắc rằng mình đã sẵn sàng tạm biệt Pinterest. Đóng tài khoản vĩnh viễn nghĩa là bạn sẽ không thể lấy lại được các Ghim hoặc bảng của mình. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để đóng vĩnh viễn tài khoản của bạn.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest
 2. Chọn Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản ở bên trái của màn hình
 4. Nhấp vào Xóa tài khoản
 5. Cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn đóng tài khoản và nhấp vào Tiếp theo
 6. Nhấp vào Gửi email
 7. Kiểm tra địa chỉ email liên kết với tài khoản Pinterest để xác nhận rằng bạn muốn đóng tài khoản của mình
 1. Nhấn vào ở trên đầu hồ sơ Pinterest của bạn
 2. Chọn Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Đóng tài khoản
 4. Nhấn vào Đóng tài khoản để xác nhận
 5. Kiểm tra địa chỉ email liên kết với tài khoản Pinterest để xác nhận rằng bạn muốn đóng tài khoản của mình
 1. Nhấn vào ở trên đầu hồ sơ Pinterest của bạn
 2. Chọn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Xóa tài khoản
 4. Nhấn vào Xóa tài khoản để xác nhận
 5. Kiểm tra địa chỉ email liên kết với tài khoản Pinterest để xác nhận rằng bạn muốn đóng tài khoản của mình

Khi bạn đóng tài khoản, hồ sơ công khai sẽ bị ngừng hoạt động ngay lập tức, nhưng sẽ mất 14 ngày để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn. Nếu bạn thay đổi ý định trước khi hết 14 ngày, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để kích hoạt lại tài khoản.

Hủy kích hoạt tài khoản của người quá cố

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự mất mát nhỏ này của bạn. Chúng tôi có thể vô hiệu tài khoản của người quá cố trong gia đình nếu bạn liên hệ với chúng tôi. Sau khi chúng tôi vô hiệu tài khoản, tài khoản đó sẽ không thể truy cập được nữa. 
 
Vì chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người trên Pinterest nên chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đăng nhập nào.

Sẵn sàng hủy kích hoạt hoặc đóng tài khoản của bạn?
Chuyển đến cài đặt của bạn
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ