Hủy kích hoạt hoặc đóng tài khoản

Vô hiệu tài khoản của bạn để tạm dừng hoặc đóng tài khoản nhằm xóa vĩnh viễn thông tin của bạn khỏi Pinterest.

Hủy kích hoạt tài khoản của bạn

Vô hiệu tài khoản của bạn để tạm dừng sử dụng Pinterest. Khi bạn vô hiệu tài khoản Pinterest của mình, hồ sơ và các bảng của bạn sẽ không còn hiển thị trên Pinterest nữa. Nếu bạn đổi ý thì chỉ cần đăng nhập để kích hoạt lại tài khoản.

Nếu có tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể vô hiệu tài khoản của mình trong phần cài đặt Pinterest. 

Hãy nhớ rằng việc vô hiệu tài khoản của bạn sẽ không giải phóng tên người dùng hoặc địa chỉ email. Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email, hãy chỉnh sửa cài đặt thay vì vô hiệu.

Để đảm bảo rằng tài khoản của bạn không còn hoạt động, hãy truy cập vào URL hồ sơ của bạn. Đừng đăng nhập để kiểm tra xem tài khoản của bạn có còn hoạt động hay không vì việc đăng nhập sẽ kích hoạt lại tài khoản.

Đóng tài khoản

Đóng tài khoản để xóa vĩnh viễn thông tin của bạn khỏi Pinterest. Đóng tài khoản vĩnh viễn nghĩa là bạn sẽ không thể lấy lại được các Ghim hoặc bảng của mình.

Nếu muốn đóng vĩnh viễn tài khoản doanh nghiệp mà bạn đã sử dụng để tạo quảng cáo trên Pinterest, bạn có thể cần liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Lưu ý rằng bạn sẽ cần thanh toán mọi hóa đơn chưa thanh toán và đảm bảo bạn không có bất kỳ khoản chi tiêu liên tục nào trước khi chúng tôi có thể giúp bạn đóng tài khoản doanh nghiệp.

Khi bạn đóng tài khoản, hồ sơ công khai sẽ bị vô hiệu ngay lập tức, nhưng sẽ mất 14 ngày để đóng vĩnh viễn tài khoản của bạn. Nếu bạn thay đổi ý định trước khi hết 14 ngày, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để kích hoạt lại tài khoản.

Hủy kích hoạt tài khoản của người quá cố

Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này của bạn. Chúng tôi có thể vô hiệu tài khoản của thành viên quá cố trong gia đình nếu bạn liên hệ với chúng tôi. Sau khi chúng tôi vô hiệu tài khoản, tài khoản đó sẽ không thể truy cập được nữa.

Vì chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người trên Pinterest nên chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đăng nhập nào.

Sẵn sàng hủy kích hoạt hoặc đóng tài khoản của bạn?
Chuyển đến cài đặt của bạn
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ