Chuyển hướng đến App Store, Play Store hoặc Amazon

Để có trải nghiệm trên thiết bị di động mượt mà nhất, bạn nên tải xuống ứng dụng Pinterest từ App Store, Google Play hoặc Amazon Appstore .

Nếu bạn muốn sử dụng Pinterest trong trình duyệt trên thiết bị di động, nhưng luôn bị chuyển hướng đến App Store hoặc Google Play, bạn sẽ cần phải xóa bộ nhớ đệm và cookie trong trình duyệt trên thiết bị di động.

Cách xóa bộ nhớ đệm và cookie trong trình duyệt trên thiết bị di động