Chuyển hướng đến App Store hoặc Play store

Để có trải nghiệm mượt mà nhất trên thiết bị di động, bạn cần tải ứng dụng Pinterest xuống từ App Store hoặc Google Play.

Nếu bạn muốn sử dụng Pinterest trong trình duyệt trên thiết bị di động, nhưng luôn bị chuyển hướng đến App Store hoặc Google Play, bạn sẽ cần phải xóa bộ nhớ đệm và cookie trong trình duyệt trên thiết bị di động.

Cách xóa bộ nhớ đệm và cookie trong trình duyệt trên thiết bị di động

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ