Tải ảnh xuống

Xem hướng dẫn cho:

Tải ảnh xuống từ một Ghim để lưu vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và xem offline.

  1. Nhấp vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
  2. Nhấp vào ngay phía trên hình ảnh Ghim
  3. Nhấp vào Tải ảnh xuống
  1. Nhấn vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
  2. Nhấn vào ở trên cùng của màn hình
  3. Nhấn vào Tải ảnh xuống

Hình ảnh của bạn sẽ được lưu vào Thư viện.

  1. Nhấn vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
  2. Nhấn ngay phía trên hình ảnh Ghim
  3. Nhấn vào Tải ảnh xuống

Hình ảnh của bạn sẽ được lưu vào mục Ảnh.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ