Chỉnh sửa bảng

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chỉnh sửa bảng của mình để thay đổi tiêu đề, mô tả, danh mục hoặc trang bìa.

 1. Từ hồ sơ của bạn, tìm bảng và nhấp vào bên cạnh tiêu đề bảng hoặc mở bảng và nhấp vào ở đầu trang
 2. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào với tiêu đề, mô tả hoặc danh mục của bảng hoặc nhấp vào Thay đổi để chỉnh sửa bìa bảng
 3. Nhấp vào Lưu
 1. Mở bảng từ hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào ở trên cùng của trang
 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tên, mô tả hoặc chủ đề của bảng
 4. Nhấn vào Xong ở góc trên bên phải
 1. Mở bảng từ hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào ở trên cùng của trang
 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với trang bìa, tên, mô tả hoặc chủ đề của bảng
 4. Nhấn vào Xong ở góc trên bên phải

Để tìm hiểu cách lưu trữ hoặc xóa bảng, hãy đọc bài viết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ