Chỉnh sửa quyền riêng tư của tài khoản

Ẩn tài khoản của bạn khỏi các công cụ tìm kiếm

Các công cụ tìm kiếm như Google và Yahoo có thể hiển thị hồ sơ và các bảng của bạn trong kết quả tìm kiếm của họ. Bạn có thể ẩn hồ sơ và bảng của mình bằng cách cập nhật quyền riêng tư đối với tìm kiếm trong cài đặt tài khoản.

Hãy làm theo các bước trong bài viết này để cập nhật quyền riêng tư đối với tìm kiếm.

Ẩn Ghim của bạn khỏi những người khác

Tuy bạn không thể ẩn hoàn toàn tài khoản đang hoạt động của mình, nhưng bạn có thể sử dụng bảng bí mật để ẩn toàn bộ Ghim của bạn khỏi những người khác. Chỉ có bạn mới có thể xem bảng bí mật của riêng mình (trừ khi bạn mời người khác xem).

Để có thêm quyền riêng tư, bạn có thể đổi tên hoặc sử dụng bảng bí mật để ẩn Ghim của bạn hoàn toàn khỏi những người khác. Chỉ có bạn và bất kỳ ai bạn chọn mời vào bảng mới có thể xem bảng bí mật của bạn.

Bạn có thể chuyển bảng công khai thành bảng bí mật bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép Ghim vào bảng bí mật.

Tìm hiểu thêm về bảng bí mật.

Vô hiệu hóa tính năng cá nhân hóa dựa trên cookie

Để cung cấp cho bạn các Ghim thú vị nhất, chúng tôi sử dụng thông tin từ các trang web khác mà bạn đã truy cập hoặc ứng dụng mà bạn đã sử dụng. Một số nhà quảng cáo của chúng tôi chia sẻ thông tin với chúng tôi để giúp tùy chỉnh Pinterest cho bạn. Để quản lý tính năng cá nhân hóa quảng cáo, hãy làm theo các bước trong bài viết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ