Chỉnh sửa cài đặt thông báo

Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo để điều chỉnh tần suất bạn được thông báo về những gì đang xảy ra trên Pinterest.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Thông báo ở bên trái của màn hình
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh mục Trên Pinterest, Bằng email hoặc Bằng thông báo đẩy
 5. Chọn tùy chọn cho từng loại thông báo
 6. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Thông báo"
 4. Nhấn vào Chỉnh sửa ở bên phải mục Trên Pinterest, Email hoặc Thông báo đẩy để thiết lập tùy chọn cho từng loại thông báo

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Thông báo
 3. Nhấn vào Trên Pinterest, Bằng email hoặc Bằng thông báo đẩy
 4. Đặt tùy chọn cho từng loại thông báo

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

Nếu muốn ngừng nhận email từ chúng tôi, thì bạn cũng có thể hủy đăng ký khỏi bất kỳ email nào của Pinterest.

Nếu bạn đang nhận được email về một tài khoản bạn không tạo, hãy cho chúng tôi biết.

Tìm hiểu thêm về thông báo từ Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ