Chỉnh sửa cài đặt cá nhân hóa

Xem hướng dẫn cho:

Đôi khi, chúng tôi hiển thị Ghim quảng cáo hoặc các đề xuất khác dựa trên hoạt động của bạn trên Pinterest.

Các khuyến nghị này dựa trên các thông tin như Ghim bạn đã lưu hoặc chủ đề bạn theo dõi. Nếu cài đặt của bạn cho phép, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo và các trang web khác mà bạn truy cập gần đây để đề xuất nhiều nội dung cho bạn. Ví dụ: nếu bạn truy cập nhiều blog về thực phẩm, chúng tôi có thể sẽ giới thiệu cho bạn thêm Ghim công thức nấu ăn.

Bạn có thể điều chỉnh thông tin mà chúng tôi sử dụng để hiển thị Ghim quảng cáo và các đề xuất khác cho bạn trong cài đặt bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

Chỉnh sửa cài đặt cá nhân hóa

 1. Nhấp vào ở phía trên cùng Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và dữ liệu
 4. Chọn hoặc bỏ chọn:
  • Sử dụng các trang web bạn truy cập để cải thiện các đề xuất và quảng cáo bạn thấy
  • Sử dụng thông tin từ đối tác của chúng tôi để cải thiện các đề xuất và quảng cáo bạn thấy
  • Sử dụng hoạt động của bạn để cải thiện quảng cáo về Pinterest bạn xem trên các trang web hoặc ứng dụng khác mà bạn có thể truy cập
  • Sử dụng hoạt động của bạn để báo cáo về hiệu suất quảng cáo
 5. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Cá nhân hóa"
 4. Bật/tắt nút chuyển bên cạnh "Sử dụng các trang web bạn truy cập" và "Sử dụng thông tin đối tác quảng cáo" hoặc "Sử dụng hoạt động của bạn để báo cáo về hiệu suất quảng cáo"

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Quyền riêng tư và dữ liệu
 3. Bật/tắt nút chuyển bên cạnh "Sử dụng các trang web bạn truy cập" và "Sử dụng thông tin đối tác quảng cáo" hoặc "Sử dụng hoạt động của bạn để báo cáo về hiệu suất quảng cáo" để đặt các tùy chọn cá nhân hóa

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ