Chỉnh sửa cài đặt cá nhân hóa

Đôi khi, chúng tôi hiển thị quảng cáo hoặc các đề xuất khác dựa trên hoạt động của bạn trên Pinterest.

Các khuyến nghị này dựa trên các thông tin như Ghim bạn đã lưu hoặc chủ đề bạn theo dõi. Nếu cài đặt của bạn cho phép, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo và các trang web khác mà bạn truy cập gần đây để đề xuất nhiều nội dung cho bạn. Ví dụ: nếu bạn truy cập nhiều blog về thực phẩm, chúng tôi có thể sẽ giới thiệu cho bạn thêm Ghim công thức nấu ăn.

Bạn có thể điều chỉnh thông tin mà chúng tôi sử dụng để hiển thị quảng cáo và các đề xuất khác cho bạn trong phần cài đặt bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

Chỉnh sửa cài đặt cá nhân hóa

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ