Chỉnh sửa hồ sơ của bạn

Hồ sơ của bạn cho phép bạn chia sẻ chi tiết hơn về bản thân với những người khác trên Pinterest. Tìm hiểu cách để hủy đăng ký nhận thông báo qua email.

Chỉnh sửa ảnh

Hình ảnh đại diện cho những người khác trên Pinterest biết bạn là ai.

Chỉnh sửa tên bạn

Tên của bạn sẽ hiển thị ở đầu hồ sơ và trên bảng tin nhà của bạn bè khi bạn lưu Ghim. Bạn sẽ cần thêm tên của mình (nếu muốn thì bạn cũng có thể chọn thêm họ).

Chỉnh sửa tên người dùng

Tên người dùng Pinterest dùng để tạo địa chỉ web cho hồ sơ của bạn. Ví dụ: Pinterest có tên người dùng "Pinterest" và bạn có thể tìm tên này tại pinterest.com/Pinterest. Tên người dùng của bạn có thể chứa từ 3-30 ký tự và không được có dấu cách, biểu tượng hoặc dấu chấm câu.

Chỉnh sửa tiểu sử của bạn

Cho những người khác trên Pinterest biết bạn là ai và bạn quan tâm đến điều gì.

Chỉnh sửa vị trí

Vị trí của bạn cho người khác biết bạn đến từ đâu, tuy nhiên bạn không bắt buộc phải điền thông tin này. Bạn có thể chia sẻ thành phố nơi bạn sống, nhưng nhớ rằng tốt nhất là giữ kín thông tin như địa chỉ của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ