Chức năng đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc Apple không hoạt động

Nếu gặp sự cố khi đăng nhập vào Pinterest bằng Facebook, Google hoặc Apple, thì bạn có thể cần điều chỉnh một số cài đặt trên ứng dụng Facebook, tài khoản Google hoặc tài khoản Apple của mình.

Nếu bạn đã tạo tài khoản Pinterest bằng cách sử dụng Facebook hoặc Google, thì địa chỉ email trên tài khoản Pinterest của bạn có thể giống với địa chỉ trên tài khoản Facebook hoặc Google của bạn.