Đăng nhập bằng Facebook hoặc Google không hoạt động

Xem hướng dẫn cho:

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi đăng nhập vào Pinterest bằng Facebook hoặc Google, thì bạn có thể cần phải điều chỉnh một số cài đặt trên ứng dụng Facebook hoặc tài khoản Google của bạn.

Đăng nhập bằng Facebook hoặc Google

 • Đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập vào tài khoản Facebook hoặc Google có liên kết với Pinterest
 • Kiểm tra xem trình duyệt của bạn có cho phép cửa sổ bật lên hay không - nghĩa là một cửa sổ sẽ nhắc bạn đăng nhập hoặc đăng nhập tự động cho bạn nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook hoặc Google
 • Thử đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn
 • Đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập vào tài khoản Facebook hoặc Google có liên kết với Pinterest
 • Kiểm tra để đảm bảo là Facebook có quyền truy cập vào Pinterest
  • Chuyển đến cài đặt bảo mật trong ứng dụng Facebook và đảm bảo rằng Pinterest nằm trong danh sách các ứng dụng và trang web đã kết nối
 • Thử đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn
 • Đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập vào tài khoản Facebook hoặc Google có liên kết với Pinterest
 • Kiểm tra để đảm bảo là Facebook có quyền truy cập vào Pinterest
  • Chuyển đến cài đặt bảo mật trong ứng dụng Facebook và đảm bảo rằng Pinterest nằm trong danh sách các ứng dụng và trang web đã kết nối
 • Thử đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn;

Nếu bạn đã tạo tài khoản Pinterest bằng cách sử dụng Facebook hoặc Google, thì địa chỉ email trên tài khoản Pinterest của bạn có thể giống với địa chỉ trên tài khoản Facebook hoặc Google của bạn.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập, hãy đọc bài viết này để biết thêm mẹo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ