Lọc tìm kiếm công thức nấu ăn

Xem hướng dẫn cho:

Lọc các tìm kiếm công thức nấu ăn theo thời gian nấu, chế độ ăn và thành phần để tìm các công thức phù hợp nhất cho bạn.

 1. Nhấp vào thanh Tìm kiếm và nhập một công thức nấu ăn
 2. Sử dụng các menu bên dưới thanh tìm kiếm để chọn tiêu chí cho công thức nấu ăn
 3. Nhấp vào Áp dụng để lọc kết quả tìm kiếm công thức nấu ăn

Nếu không có công thức nấu ăn nào phù hợp với tiêu chí của bạn, thì bạn có thể sử dụng một trong những danh mục đề xuất ở bên phải của các bộ lọc. 

 1. From the Pinterest app, tap the Search bar and enter a recipe
 2. Nhấn vào Tinh chỉnh ở gần dưới cùng màn hình
 3. Chọn tiêu chí cho công thức nấu ăn
 4. Nhấn vào Xong để lọc kết quả tìm kiếm công thức nấu ăn

Nếu không có công thức nào phù hợp với tiêu chí của bạn, hãy thử một trong các danh mục đề xuất dưới thanh tìm kiếm.

 1. Từ ứng dụng Pinterest, hãy nhấn vào thanh Tìm kiếm và nhập một công thức nấu ăn
 2. Nhấn vào Tinh chỉnh ở gần dưới cùng màn hình
 3. Chọn tiêu chí cho công thức nấu ăn
 4. Nhấn vào Xong để lọc kết quả tìm kiếm công thức nấu ăn

Nhấn vào Xóa tất cả để bắt đầu lại từ đầu mà không có bộ lọc. Nếu không có công thức nấu ăn nào phù hợp với tiêu chí của bạn, thì bạn có thể sử dụng một trong những danh mục đề xuất ở dưới thanh tìm kiếm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ