Lọc tìm kiếm công thức nấu ăn

Xem hướng dẫn cho:

Lọc các tìm kiếm công thức nấu ăn theo thời gian nấu, chế độ ăn và thành phần để tìm các công thức phù hợp nhất cho bạn.

  1. Nhấp vào thanh Tìm kiếm và nhập một công thức nấu ăn
  2. Sử dụng các menu bên dưới thanh tìm kiếm để chọn tiêu chí cho công thức nấu ăn
  3. Nhấp vào Áp dụng để lọc kết quả tìm kiếm công thức nấu ăn

Nếu không có công thức nấu ăn nào phù hợp với tiêu chí của bạn, thì bạn có thể sử dụng một trong những danh mục đề xuất ở bên phải của các bộ lọc. 

 

  1. Từ ứng dụng Pinterest, hãy nhấn vàovà nhập một công thức nấu ăn
  2. Chọn tiêu chí của bạn cho công thức bằng cách nhấn vào hình chữ nhật liên quan bên dưới thanh tìm kiếm

Nhấn vào để bắt đầu lại từ đầu mà không có bộ lọc.

  1. Từ ứng dụng Pinterest, hãy nhấn vào
    và nhập một công thức nấu ăn
  2. Chọn tiêu chí của bạn cho công thức bằng cách nhấn vào hình chữ nhật liên quan bên dưới thanh tìm kiếm

Nhấn vào để bắt đầu lại từ đầu mà không có bộ lọc. 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ