Tìm và theo dõi bảng

Xem hướng dẫn cho:

Có hàng triệu bảng để tìm và lưu, về gần như bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng.

Hãy tìm và theo dõi bảng từ bảng tin nhà

 1. Từ bảng tin nhà Pinterest của bạn, hãy nhấp vào một Ghim
 2. Nhấp vào tiêu đề bảng trong "Tên người dùng đã lưu vào Tiêu đề bảng"
 3. Nhấp vào Theo dõi
 1. Từ bảng tin nhà Pinterest của bạn, hãy nhấn vào một Ghim
 2. Cuộn xuống qua hình ảnh và nhấn vào tiêu đề bảng trong "Tên người dùngđã lưu vào Tiêu đề bảng"
 3. Nhấn vào Theo dõi ở góc trên bên phải của bảng
 1. Từ bảng tin nhà Pinterest của bạn, hãy nhấn vào một Ghim
 2. Cuộn xuống qua hình ảnh và nhấn vào tiêu đề bảng trong "Tên người dùng đã lưu vào Tiêu đề bảng"
 3. Nhấn vào Theo dõi bên dưới tên bảng

Bạn có thể theo dõi từng bảng từ hồ sơ Pinterest của ai đó bằng cách nhấp vào hoặc nhấn vào Theo dõi bên cạnh tiêu đề bảng.

Tìm và theo dõi bảng từ tìm kiếm

 1. Từ Pinterest, nhập chủ đề trong thanh tìm kiếm và nhấn Enter
 2. Chọn Bảng từ menu bên phải của thanh tìm kiếm
 3. Nhấn vào Theo dõi bên dưới tiêu đề bảng hoặc mở bảng để xem tất cả các Ghim đã lưu
 4. Nếu bạn muốn theo dõi một bảng mà bạn đã mở, hãy nhấn vào Theo dõi ở góc trên bên phải
 1. Từ Pinterest, nhập chủ đề trong thanh tìm kiếm
 2. Nhấn vào  và chọn Bảng
 3. Nhấn vào Theo dõi bên dưới tiêu đề bảng hoặc mở bảng để xem tất cả các Ghim đã lưu
 4. Nếu bạn muốn theo dõi một bảng mà bạn đã mở, hãy nhấn vào Theo dõi ở góc trên bên phải
 1. Nhấn vào  và nhập một chủ đề vào thanh tìm kiếm 
 2. Nhấn vào biểu tượng bộ lọc ở góc trên cùng bên phải và nhấn vào Bảng
 3. Nhấn vào Theo dõi bên dưới tiêu đề bảng hoặc mở bảng để xem tất cả các Ghim đã lưu
 4. Nếu bạn muốn theo dõi một bảng bạn đã mở, hãy nhấn vào Theo dõi  ở dưới tên bảng
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ