Tìm và theo dõi bạn bè

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể tìm bạn bè trên Pinterest để xem những ý tưởng họ lưu và gửi Ghim trực tiếp vào tài khoản Pinterest của họ.

 1. Nhập tên hoặc tên người dùng Pinterest của người bạn đó trong thanh "Tìm kiếm" và nhấn Enter
 2. Chọn "Mọi người" từ menu bên cạnh thanh tìm kiếm
 3. Nhấp vào ảnh đại diện của người bạn đó để mở hồ sơ của họ
 4. Nhấp vào Theo dõi ở trên cùng của hồ sơ của họ
 1. Nhấn vào thanh tìm kiếm và nhập họ tên hoặc tên người dùng Pinterest của một người bạn
 2. Cuộn xuống và nhấn vào Những người có tên là
 3. Nhấn vào hồ sơ của người bạn đó
 4. Nhấn vào Theo dõi ở góc trên bên phải của màn hình
 1. Nhấn vào thanh tìm kiếm và nhập họ tên hoặc tên người dùng Pinterest của người bạn đó
 2. Nhấn vào Mọi người bên dưới thanh tìm kiếm
 3. Nhấn vào tên của người bạn đó để mở hồ sơ của họ
 4. Nhấn vào Theo dõi ở góc trên bên phải của màn hình
Các bài viết khác
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ