Sửa chữa liên kết bị hỏng

Đôi khi chúng tôi chặn liên kết chuyển hướng đến các trang khác chứa nội dung gây hiểu lầm, không phù hợp, spam hay vi phạm các Điều khoản dịch vụNguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Nếu Ghim dẫn đến một trang trống, chúng tôi có thể tự động thay thế liên kết đó bằng một liên kết khác hữu ích hơn.

Chỉnh sửa liên kết

Nếu chúng tôi chặn liên kết bạn đã cung cấp hoặc thêm nhầm trang web vào một trong các Ghim của bạn, thì bạn có thể chỉnh sửa.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các liên kết trên Ghim mà bạn đã tạo. Bạn không thể cập nhật các liên kết trên các Ghim mà bạn đã lưu từ Pinterest hoặc thông qua nút trình duyệt.

Nếu có thể, hãy liên kết trực tiếp đến nguồn. Vì chúng tôi không cho phép một số nền tảng chuyển hướng hoặc rút gọn URL nhất định (như bit.ly), đây là cách tốt nhất để đảm bảo các liên kết của bạn hoạt động chính xác.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ