Sửa chữa liên kết bị hỏng

Xem hướng dẫn cho:

Đôi khi chúng tôi chặn liên kết chuyển hướng đến trang khác, chứa nội dung gây hiểu lầm, không phù hợp hoặc thư rác hay vi phạm các nội dung khác trong Điều khoản Dịch vụNguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi. Nếu Ghim dẫn đến một trang trống, chúng tôi có thể thay thế liên kết đó bằng một liên kết khác hữu ích hơn. Nếu chúng tôi chặn liên kết bạn đã cung cấp hoặc thêm nhầm trang web vào một trong các Ghim của bạn, thì bạn có thể chỉnh sửa.

 1. Nhấp vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấp vào
 3. Chỉnh sửa trang web trong phần "Trang web"
 4. Nhấp vào Lưu
 1. Nhấn vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào
 3. Chỉnh sửa trang web trong phần "Trang web"
 4. Nhấn vào Xong
 1. Nhấn vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào
 3. Chỉnh sửa trang web trong phần "Trang web"
 4. Nhấn vào Xong

Vì chúng tôi không cho phép một số chuyển hướng hoặc công cụ thu gọn URL nhất định (như bit.ly), hãy thử liên kết trực tiếp đến nguồn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ