Xem những người bạn đang theo dõi và theo dõi bạn

Bảng tin nhà của bạn hiển thị các Ghim từ người, chủ đề và bảng mà bạn theo dõi, cùng với các Ghim lấy cảm hứng từ bảng và các hoạt động gần đây của bạn.

Trong tab Nội dung đang theo dõi, chúng tôi sẽ cho bạn xem các Ghim mới nhất từ những người và bảng bạn theo dõi. Bạn tương tác hoặc tạo nội dung càng nhiều trên Pinterest, thì càng có nhiều khả năng mọi người sẽ tìm thấy và theo dõi bạn.

Số người theo dõi của bạn là số người đang theo dõi bạn hoặc các bảng của bạn. Con số này có thể thay đổi vì số người trên Pinterest luôn thay đổi.

Xem những người theo dõi của bạn

Xem bạn đang theo dõi ai

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ