Theo dõi và người theo dõi

Bảng tin nhà của bạn hiển thị các Ghim từ người, chủ đề và bảng mà bạn theo dõi, cùng với các Ghim lấy cảm hứng từ bảng và các hoạt động gần đây của bạn.

Bạn có thể theo dõi tất cả các bảng của một ai đó hoặc chỉ những người bạn thích nhất. Trong tab theo dõicủa bạn, chúng tôi sẽ cho bạn xem tất cả Ghim từ những người và bảng bạn theo dõi.

Xem những người theo dõi của bạn

 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào Người theo dõi dưới tên bạn để xem những người theo dõi bạn
 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào Người theo dõi dưới tên bạn
 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào Người theo dõi dưới tên bạn để xem những người theo dõi bạn

Xem bạn đang theo dõi ai

 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào Nội dung đang theo dõi dưới tên của bạn
 3. Chọn các tab Người, Bảng hoặc Chủ đề để xem người, bảng và chủ đề bạn đang theo dõi
 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào Nội dung đang theo dõi dưới tên của bạn
 3. Nhấn vào các tab Người, Bảng hoặc Chủ đề để xem người, bảng và chủ đề bạn đang theo dõi
 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào Nội dung đang theo dõi dưới tên của bạn
 3. Nhấn vào các tab Người, Bảng hoặc Chủ đề để xem người, bảng và chủ đề bạn đang theo dõi

Bạn sử dụng Pinterest càng nhiều thì người khác càng có nhiều khả năng tìm thấy và theo dõi bạn. Số người theo dõi của bạn là số người đang theo dõi bạn hoặc các bảng của bạn. Số này có thể tăng hoặc giảm do lượng người trên Pinterest luôn thay đổi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ