Xem những người bạn đang theo dõi và theo dõi bạn

Bảng tin nhà của bạn hiển thị các Ghim từ những người, chủ đề và bảng mà bạn theo dõi, cùng với những Ghim lấy cảm hứng từ các bảng của chính bạn và hoạt động gần đây của bạn. Tab nội dung đang theo dõi hiển thị các Ghim mới nhất từ mọi người và bảng bạn theo dõi.

Nếu tìm được tài khoản ưng ý, bạn có thể theo dõi tài khoản để xem thêm các Ghim của họ. Bạn tương tác hoặc tạo nội dung càng nhiều trên Pinterest, thì càng có nhiều khả năng mọi người sẽ tìm thấy và theo dõi bạn.

Số người theo dõi của bạn là số người đang theo dõi bạn hoặc các bảng của bạn. Nếu một người theo dõi nhiều bảng mà bạn tạo, thì đó vẫn sẽ tính là một người theo dõi. Số người theo dõi của bạn là số người đang theo dõi bạn hoặc các bảng của bạn. Cả hai số này có thể thay đổi vì số lượng người trên Pinterest luôn thay đổi.

Nếu bạn muốn xóa ai đó khỏi danh sách người theo dõi mình, thì bạn có thể chặn họ. 

Xem những người theo dõi của bạn

Xem bạn đang theo dõi ai

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ