Tab nội dung đang theo dõi

Tab Nội dung đang theo dõi là không gian dành riêng cho các Ghim mới nhất từ những người và bảng bạn theo dõi. Trong khi bảng tin nhà của bạn là một nơi để cá nhân hóa các đề xuất, thì tab Nội dung đang theo dõi được tạo hoàn toàn bằng các Ghim từ những hồ sơ Pinterest bạn đã biết và yêu thích. 

Để xem tab Nội dung đang theo dõi trên máy tính, hãy nhấp vào Đang theo dõi ở trên cùng của trang Pinterest. Để xem trên Android hoặc iOS, hãy nhấn vào Đang theo dõi ở góc trên bên trái màn hình. 

Để khám phá thêm người và thương hiệu để theo dõi và chỉnh sửa danh sách những người bạn đang theo dõi, hãy nhấp vào  trên máy tính.

Trên thiết bị di động, tab Nội dung đang theo dõi của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng bảng tin một cột để bạn có thể xem cận cảnh các Ghim từ những hồ sơ yêu thích. Nhấn vào bất kỳ Ghim nào để truy cập thẳng vào trang web của Ghim.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ