Bảng nhóm

Xem hướng dẫn cho:

Bảng nhóm là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng và kế hoạch. Để tạo bảng nhóm, hãy mời bạn bè vào một trong các bảng hiện có của bạn.

Mời bạn bè hợp tác trên bảng của bạn

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào một bảng
 2. Nhấp vào Mời
 3. Tìm kiếm theo họ và tên, tên người dùng hoặc địa chỉ email
 4. Nhấp vào Mời bên cạnh những người bạn muốn thêm làm cộng tác viên

Bạn bè của bạn sẽ nhận được email hoặc thông báo về lời mời của bạn. Để gửi lời mời bên ngoài Pinterest, hãy nhấp vào Sao chép liên kết. Bạn bè của bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời sau khi nhấp vào liên kết.

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở bảng
 2. Nhấn vào  ở bên phải ảnh hồ sơ của bạn
 3. Chọn người được đề nghị hoặc tìm kiếm theo họ và tên, tên người dùng hoặc địa chỉ email
 4. Chọn người bạn muốn thêm vào bảng
 5. Nhấn vào  để thoát khi bạn hoàn tất
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở bảng
 2. Nhấn vào Mời bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn
 3. Chọn người được đề nghị hoặc tìm kiếm theo họ và tên, tên người dùng hoặc địa chỉ email
 4. Chọn người bạn muốn thêm vào bảng
 5. Nhấn vào để thoát khi bạn hoàn tất

Phản ứng

Bạn có thể phản ứng với Ghim để thể hiện cảm xúc của mình với những người khác trong nhóm hoặc giúp đưa ra quyết định khi hợp tác trong một dự án. 

Bạn có thể phản ứng với Ghim bằng nhiều biểu tượng khác nhau:

 • Vỗ tay
 • Trái tim
 • Bóng đèn
 • Dấu hỏi
 • Không thích

Phản ứng với một Ghim

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào một bảng
 2. Di chuột qua Ghim sau đó di chuột qua biểu tượng trái tim ở góc trên bên trái của Ghim
 3. Chọn phản ứng của bạn 
   
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở bảng
 2. Nhấn và giữ biểu tượng trái tim dưới Ghim ở góc dưới bên trái
 3. Chọn phản ứng của bạn
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở bảng
 2. Nhấn và giữ biểu tượng trái tim ở phía dưới bên phải của Ghim
 3. Chọn phản ứng của bạn

Tab hoạt động

Bảng nhóm sẽ hiển thị trên hồ sơ của bạn và bạn có thể chia sẻ ý tưởng ở đó bằng cách lưu và tạo các Ghim như bạn làm trên bất kỳ bảng nào khác. Mỗi bảng nhóm có một Tab hoạt động, là nơi bạn có thể xem những gì mọi người đang lưu vào bảng và để lại nhận xét cho các cộng tác viên bảng nhóm xem.

Sắp xếp bảng nhóm

Bạn có thể sắp xếp bảng nhóm để xem những ý tưởng quan trọng nhất đối với mình. Bạn có thể xem các Ghim được yêu thích nhất đầu tiên.

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trên máy tính để bàn.

Cài đặt bảng nhóm

Là chủ sở hữu của bảng nhóm, bạn có quyền quản lý cài đặt của bảng. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm cho bảng công khai hoặc bí mật, xóa Ghim và người khỏi bảng và cho phép nhiều người tham gia hơn.

Tìm hiểu cách rời khỏi bảng nhóm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ