Tạo bảng nhóm

Bảng nhóm là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng và kế hoạch. Là chủ sở hữu của một bảng nhóm, bạn có quyền quản lý các cài đặt của bảng. Để tạo bảng nhóm, hãy mời bạn bè vào một trong những bảng hiện có của bạn.

Mời bạn bè hợp tác trên bảng của bạn

Quản lý cộng tác viên trong bảng nhóm

Là chủ sở hữu bảng nhóm, bạn quyết định những gì cộng tác viên có thể làm trên bảng của bạn.

Lưu ý: Tính năng này chưa có sẵn cho tất cả mọi người.

Phản ứng với một Ghim

Bạn có thể phản ứng với Ghim để thể hiện cảm xúc của bạn với người khác trong nhóm hoặc giúp đưa ra quyết định trong khi cộng tác trong một dự án.

Bạn có thể phản ứng với Ghim bằng nhiều biểu tượng khác nhau:

  • Vỗ tay biểu tượng phản ứng vỗ tay
  • Trái tim biểu tượng đơn giản có hình phản ứng khuôn mặt yêu thích
  • Bóng đèn " role="img">biểu tượng phản ứng hình bóng đèn
  • Câu hỏi biểu tượng dấu hỏi màu tím
  • Không thích biểu tượng phản ứng ngón tay hướng xuống

Sắp xếp bảng nhóm

Bạn có thể sắp xếp bảng nhóm của mình để xem những ý tưởng quan trọng nhất đối với bạn và cộng tác viên. Bạn có thể thấy các Ghim có nhiều phản ứng nhất đầu tiên.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ