Hashtag trên Pinterest

Hashtag là từ hoặc cụm từ dùng để xác định các Ghim về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ biết đó là một hashtag khi bạn thấy dấu hash (#) ngay trước từ hoặc cụm từ.

Khám phá ý tưởng bằng hashtag

Nhấp vào hashtag trong mô tả Ghim hoặc bằng cách tìm kiếm hashtag, như "#interiordesign" hoặc "#healthyrecipes" để xem bảng tin chứa tất cả các Ghim có chung hashtag. Bảng tin này sẽ hiển thị tất cả các Ghim mới nhất có hashtag đó trước tiên.

Thêm hashtag

Để thêm hashtag vào mô tả Ghim, hãy nhập "#" và sau đó là một từ khóa hoặc cụm từ. Khi chèn hashtag, bạn nên cụ thể và mang tính mô tả. Sử dụng những từ hoặc cụm từ mô tả nội dung trong Ghim – bạn chỉ nên thêm tối đa 20 hashtag vào mỗi Ghim. Nội dung nên khách quan và hashtag phải có ý nghĩa và liên quan với Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ