Hashtag trên Pinterest

Hashtag là từ hoặc cụm từ dùng để xác định các Ghim về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ biết đó là một hashtag khi bạn thấy dấu hash (#) ngay trước từ hoặc cụm từ.

Bạn có thể khám phá các Ghim liên quan bằng cách nhấp vào một hashtag trong mô tả Ghim hoặc bằng cách tìm kiếm hashtag, như "#interiordesign” hoặc “#healthyrecipes”. Làm như vậy sẽ đưa bạn đến một bảng tin chứa tất cả Ghim có chung hashtag với Ghim mới nhất ở trên cùng.

Để thêm hashtag vào mô tả Ghim, hãy nhập "#" và sau đó là một từ khóa hoặc cụm từ. Khi chèn hashtag, bạn nên cụ thể và mang tính mô tả. Sử dụng những từ hoặc cụm từ mô tả nội dung trong Ghim – bạn chỉ nên thêm tối đa 20 hashtag vào mỗi Ghim. Nội dung nên khách quan và hashtag phải có ý nghĩa và liên quan với Ghim.

Tại các thị trường có Ghim Quảng cáo, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ quảng cáo nào trong bảng tin hashtag. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, việc thêm hashtag vào các trường hợp cơ bản của Nội dung quảng cáo của bạn có thể giúp phân phối nội dung trong những bảng tin đó.

Các bài viết khác
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ