Ẩn hoặc bỏ ẩn Ghim trên bảng tin nhà

Bảng tin nhà của bạn là sự kết hợp giữa các Ghim được chọn cho bạn và Ghim từ những người, chủ đề và bảng bạn theo dõi. Bạn có thể ẩn từng Ghim khỏi bảng tin nhà của mình hoặc hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản mà Ghim xuất phát từ đó. Việc này giúp Pinterest hiểu các loại Ghim bạn muốn hoặc không muốn xem. Nếu vô tình ẩn Ghim, thì bạn có thể bỏ ẩn.

Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao bạn thấy một Ghim trong bảng tin nhà, hãy nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc dưới bên phải của Ghim. Bạn sẽ được giải thích lý do tại sao bạn thấy Ghim.

Để chỉnh sửa tất cả các đề xuất của bạn cùng lúc, bạn có thể điều chỉnh bảng tin nhà của mình để bật hoặc tắt các đề xuất mà bạn muốn hoặc không muốn xem.

Ẩn Ghim trên bảng tin nhà

Bỏ ẩn Ghim trên bảng tin nhà

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ