Ẩn hoặc hủy theo dõi Ghim trên bảng tin nhà của bạn

Bảng tin nhà của bạn là sự kết hợp giữa Ghim được chọn cho bạn và Ghim từ những người, chủ đề và bảng bạn theo dõi. Bạn có thể ẩn từng Ghim khỏi bảng tin nhà của mình hoặc hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản mà Ghim xuất phát từ đó để giúp Pinterest hiểu các loại Ghim bạn muốn hoặc không muốn xem. Nếu bạn vô tình ẩn Ghim, thì bạn có thể bỏ ẩn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lý do tại sao bạn nhìn thấy Ghim trên bảng tin nhà. Ở góc dưới bên phải của Ghim, hãy nhấp vào . Bạn sẽ được cho biết lý do tại sao bạn thấy Ghim và các tùy chọn để ẩn Ghim hoặc hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản mà Ghim lấy cảm hứng từ đó.

Ẩn Ghim hoặc hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản trong bảng tin nhà

 1. Từ bảng tin nhà, hãy nhấp vào ở góc dưới bên phải của Ghim
 2. Nhấp vào Ẩn , Dừng xem Ghim , Hủy theo dõi hoặc Báo cáo Ghim
  • Nếu bạn đang ẩn Ghim, hãy chọn một lý do để ẩn Ghim
 1. Từ bảng tin nhà, hãy nhấn vào ở góc dưới bên phải của Ghim
 2. Nhấp vào Ẩn , Dừng xem Ghim, Hủy theo dõi hoặc Báo cáo Ghim
  • Nếu bạn đang ẩn Ghim, hãy chọn một lý do để ẩn Ghim
 1. Từ bảng tin nhà, hãy nhấn vào ở góc dưới bên phải của Ghim
 2. Nhấp vào Ẩn , Dừng xem Ghim, Hủy theo dõi hoặc Báo cáo Ghim
  • Nếu bạn đang ẩn Ghim, hãy chọn một lý do để ẩn Ghim

Bỏ ẩn Ghim hoặc hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản trong bảng tin nhà

Nếu bạn vô tình ẩn Ghim, hãy nhấp vào Hoàn tác để tiếp tục xem Ghim này trên bảng tin nhà.

Nếu bạn vô tình hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản, hãy nhấn vào Theo dõi lại để xem Ghim này lại trong bảng tin nhà.

Nếu bạn vô tình ẩn Ghim, hãy nhấn vào Hoàn tác để tiếp tục xem Ghim này trên bảng tin nhà.

Nếu bạn vô tình hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản, hãy nhấn vào Theo dõi lại để xem Ghim này trở lại trong bảng tin nhà.

Nếu bạn vô tình ẩn Ghim, hãy nhấn vào Hoàn tác để tiếp tục xem Ghim này trên bảng tin nhà.

Nếu bạn vô tình hủy theo dõi bảng, chủ đề hoặc tài khoản, hãy nhấn vào Theo dõi lại để xem Ghim này trở lại trong bảng tin nhà.

Để chỉnh sửa tất cả các đề xuất của bạn cùng lúc, bạn có thể điều chỉnh bảng tin nhà của mình để bật hoặc tắt các đề xuất mà bạn muốn hoặc không muốn xem.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ