Quyền truy cập vị trí trên iOS

Pinterest sử dụng vị trí của bạn để cung cấp trải nghiệm tốt hơn như gửi thông báo đẩy về những ý tưởng hay nhất lân cận và hiển thị cho bạn Ghim và quảng cáo liên quan hơn.

Bạn có thể kiểm soát Pinterest có quyền truy cập vào dữ liệu Location Services của bạn hay không trong cài đặt thiết bị.

  1. Chuyển đến Settings trên thiết bị iOS
  2. Cuộn xuống và chọn Pinterest để mở cài đặt ứng dụng
  3. Sử dụng nút chuyển bên cạnh "Location" để bật hoặc tắt dịch vụ vị trí

Để tắt hoàn toàn dịch vụ vị trí cho thiết bị iOS của bạn, hãy chuyển đến cài đặt iOS và chọn Privacy. Chọn Location Services và sử dụng nút chuyển để bật hoặc tắt dịch vụ vị trí.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ