Nguyên tắc thực thi pháp luật

Mỗi công ty lưu trữ thông tin - từ ngân hàng tới công ty điện thoại đến nhà cung cấp dịch vụ email - phải có chính sách và nguyên tắc để phản hồi các yêu cầu về thông tin người dùng từ các bên như cơ quan hành pháp, tòa án, v.v. Sau đây là các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi.

Hầu hết thông tin này là dành cho các cán bộ hành pháp, tư pháp và nhà chức trách. Nếu bạn không thuộc số này và có thắc mắc, hãy tìm câu trả lời trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Thông tin người dùng được lưu trữ

Pinterest lưu trữ và duy trì thông tin người dùng như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản Dịch vụ áp dụng của chúng tôi dành chokhách hàngdoanh nghiệp. Bạn có thể tìm thấy các ví dụ về thông tin chúng tôi lưu trữ trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư hoặc Điều khoản Dịch vụ được áp dụng triệt để cho bất kỳ người dùng nào. Pinterest không nhất thiết phải duy trì một bản sao của các tập tin hình ảnh, âm thanh hoặc video mà người dùng lưu vào Pinterest. Ví dụ: người dùng có thể liên kết tới các dịch vụ video như YouTube, được phát thông qua API của YouTube

Các yêu cầu để cung cấp thông tin người dùng

Dành cho quá trình thực thi pháp luật Hoa Kỳ

Để yêu cầu Pinterest cung cấp thông tin của bất kỳ người dùng nào, bạn phải có trát tòa hợp lệ, lệnh của tòa án hoặc lệnh khám xét ("Yêu cầu Thực thi Pháp luật"). Để yêu cầu Pinterest cung cấp bất kỳ nội dung nào của người dùng, bạn phải có lệnh khám xét hợp lệ. 

Dành cho quá trình thực thi pháp luật không phải ở Hoa Kỳ

Bạn không thể yêu cầu Pinterest cung cấp bất kỳ thông tin nào của người dùng, trừ khi có lệnh của tòa án Hoa Kỳ có hiệu lực (thông qua hiệp định tương trợ tư pháp hoặc thư thẩm tra).

Các yêu cầu chia sẻ thông tin người dùng với cơ quan thực thi pháp luật

Để trả lời (các) yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cần:

 • Tài liệu yêu cầu thực thi pháp luật có hiệu lực đã mô tả ở trên
 • Tên người dùng (pinterest.com/[username]) duy nhất và/hoặc địa chỉ email được sử dụng để tạo tài khoản Pinterest của họ
 • Một địa chỉ email phản hồi hợp lệ từ một miền chính thức của chính phủ

Để đảm bảo Yêu cầu Thực thi Pháp luật của bạn được giới hạn ở phạm vi hẹp và không tìm kiếm thông tin quá mức cần thiết (có thể gây phát sinh thêm chi phí và thời gian), chúng tôi yêu cầu những điều sau đây:

 • Một khoảng thời gian đủ ngắn/có xác định thời hạn
 • Một sự kiện hoặc hành động cụ thể mà đối tượng đã thực hiện
 • Một tham khảo cụ thể (ví dụ: URL Người dùng = https://www.pinterest.com/pinterestpolicy/)

Các yêu cầu để lưu trữ và/hoặc cung cấp thông tin người dùng

Pinterest phải được thông báo phù hợp với luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ hoặc tiến trình pháp lý hợp lệ thông qua Biểu mẫu Yêu cầu Thực thi Pháp luật của chúng tôi. Bạn chỉ có thể gửi biểu mẫu này bằng hình thức điện tử.

Chúng tôi sẽ chỉ trả lời các yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật. Nếu bạn không phải là cơ quan thực thi pháp luật và có câu hỏi, hãy duyệt các bài viết trợ giúp của chúng tôi.

Việc chấp nhận các tiến trình pháp lý không miễn trừ bất kỳ sự phản đối nào Pinterest có thể có, bao gồm cả quyền tài phán hoặc dịch vụ thích hợp.

Thông báo cho người dùng về yêu cầu

Chính sách của chúng tôi là thông báo cho người dùng về các Yêu cầu Thực thi Pháp luật bằng cách gửi cho họ một bản sao của yêu cầu trước khi cung cấp thông tin của họ cho cơ quan thực thi pháp luật. Chính sách này của công ty có thể có ngoại lệ nếu:

 • chúng tôi bị cấm cung cấp thông báo theo luật (ví dụ: theo lệnh 18 U.S.C. § 2705(b))
 • tình huống khẩn cấp tồn tại liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc tổn hại nghiêm trọng về thể chất đối với người hoặc địa điểm
 • chúng tôi thực sự có lý do để tin rằng thông báo sẽ không đến được chủ thực sự của tài khoản (ví dụ: tài khoản đã bị tấn công hoặc địa chỉ email không hợp lệ)

Nếu chúng tôi nhận được một Thư An ninh Quốc gia (NSL) từ chính phủ Mỹ trong đó bao gồm một yêu cầu không tiết lộ vô thời hạn, chính sách của chúng tôi là yêu cầu chính phủ xem xét lại mặt tư pháp của yêu cầu đó tuân theo Đạo luật TỰ DO Hoa Kỳ.

Trong trường hợp thông báo không được cung cấp theo lệnh tòa án hoặc tình huống khẩn cấp, chính sách của chúng tôi là cung cấp thông báo cho người dùng khi lệnh của tòa án đã hết hiệu lực hoặc tình trạng khẩn cấp đã kết thúc.

Lưu ý: Tờ khai có tuyên thệ của giới chức, bản mô tả, thư giới thiệu hay những tuyên bố tương tự là không đủ để ngăn cản việc thông báo cho người dùng của chúng tôi. Bạn phải cung cấp lệnh của tòa án được ban hành theo 18 U.S.C. § 2705(b) hoặc trích dẫn một đạo luật có hiệu lực nếu muốn ngăn cấm việc thông báo cho người dùng về Yêu cầu Thực thi Pháp luật của bạn. 

Chi phí lưu trữ và/hoặc yêu cầu cung cấp

Nếu chúng tôi yêu cầu bồi hoàn cho các chi phí thực tế để lưu trữ và/hoặc cung cấp thông tin, Pinterest sẽ cung cấp ước tính trung thực về các chi phí trong khuôn khổ quá trình cung cấp của chúng tôi hoặc theo yêu cầu thi hành pháp luật trước khi chúng tôi tiến hành xử lý. Các chi phí căn cứ vào lượng dữ liệu, thời gian và nguồn lực cần thiết để xử lý và truy vấn dữ liệu thô mà Pinterest duy trì.

Giấy chứng nhận Xác thực hoặc Chứng thực Giám định

Pinterest cung cấp chứng nhận từ hồ sơ của mình theo từng đợt cung cấp thông tin, nhưng thường không thể cung cấp trong lời khai người làm chứng hoặc chứng thực giám định.

Liên hệ khẩn cấp

Nếu bạn là người dùng và nhận thấy một cá nhân hoặc nhiều người sắp bị làm hại, vui lòng liên hệ với các cơ quan hành pháp địa phương ngay lập tức.

Trong tình huống khẩn cấp có liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng, cơ quan thực thi pháp luật có thể gửi yêu cầu tiết lộ thông tin người dùng cho Pinterest bằng cách gửi yêu cầu thông qua Biểu mẫu Yêu cầu Thực thi Pháp luật của chúng tôi. (hãy nhớ nhấp vào "Có" trong tùy chọn yêu cầu khẩn cấp và điền các thông tin được yêu cầu) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email thực thi pháp luật khẩn cấp: lawenforcement [at] pinterest.com.

Chúng tôi sẽ chỉ trả lời các email từ các cơ quan thực thi pháp luật. Nếu bạn không phải là cơ quan thực thi pháp luật và có thắc mắc, hãy duyệt qua các bài viết trợ giúp của chúng tôi. Việc gửi email cho bí danh này bị coi là lạm dụng và có thể dẫn đến hậu quả xấu cho tài khoản Pinterest của bạn.

Pinterest sẽ xem xét và trả lời những yêu cầu cụ thể theo từng trường hợp.

Thẩm quyền yêu cầu giám sát chính phủ hàng loạt

Để tuân theo các nguyên tắc thực thi pháp luật này, Pinterest đòi hỏi mọi yêu cầu về thông tin người dùng phải bị giới hạn trong phạm vi những người dùng cụ thể đã xác định với mục đích hợp pháp. Pinterest chưa và không tham gia vào việc thu thập thông tin người dùng hàng loạt theo yêu cầu của chính phủ. Pinterest phản đối các hoạt động can thiệp cưỡng ép và ủng hộ biện pháp cải tổ để hạn chế các yêu cầu giám sát hàng loạt.

Thông tin định danh tài khoản

Người dùng trên Pinterest có một tên hiển thị (ở trên đầu hồ sơ của họ) và một tên người dùng độc nhất (trong URL hồ sơ của họ). Để tìm một tài khoản, chúng tôi cần tên người dùng hoặc địa chỉ email sử dụng cho tài khoản đó. Địa chỉ email là riêng tư và thường chỉ có thể đạt được từ chính người Ghim hoặc trong NCMEC CyberTips.

Để tìm một tên người dùng:

 • Trên trang web của Pinterest, hãy chuyển tới hồ sơ của người dùng và tìm tên người dùng trong thanh địa chỉ sau “https://pinterest.com/
 • Trong ứng dụng iOS, hãy chuyển tới hồ sơ của người dùng và nhấn vào lá cờ ở góc trên bên trái của màn hình. Tên người dùng sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn ở gần cuối màn hình.
 • Trong ứng dụng Android, hãy chuyển tới hồ sơ của người dùng và nhấn vào lá cờ ở góc trên bên trái của màn hình. Tên người dùng sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn ở gần cuối màn hình.

Báo cáo minh bạch

Xem báo cáo minh bạch mới nhất của chúng tôi hoặc kho lưu trữ báo cáo minh bạch của chúng tôi.

Pinterest là gì?

Pinterest là một công cụ trực tuyến để khám phá, thu thập và sắp xếp sở thích. Bạn có thể lưu liên kết đến nội dung phương tiện (ví dụ: video hoặc âm thanh) từ khắp nơi trên Internet hoặc tải hình ảnh của riêng bạn lên Pinterest (hiện bạn không thể tải âm thanh hoặc video trực tiếp lên Pinterest). Bạn cũng có thể duyệt Pinterest để tìm nội dung người dùng khác đã lưu.

Bạn lưu Ghim vào bảng. Bạn có thể mời người khác lưu Ghim vào bảng cùng bạn. Bạn có thể theo dõi bảng của người khác và lưu hoặc nhận xét về Ghim của người khác.

Bạn có thể duyệt Ghim hoặc bảng của người dùng khác trong bảng tin nhà của bạn. 

Bạn có thể khám phá Ghim, bảng và người dùng mới bằng cách duyệt qua các bảng tin chủ đề hay tìm kiếm các nội dung hoặc người dùng cụ thể .

Truy cập vào hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách sử dụng Pinterest.

 

Ghim

Ghim bao gồm nội dung đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh hoặc video), mô tả ngắn gọn và liên kết. Bạn có nhiều cách để lưu Ghim, thông qua: (1) Pinterest.com, (2) nút trình duyệt của Pinterest, (3) ứng dụng dành cho thiết bị di động của Pinterest cho iOS hoặc Android) và (4) nút Lưu mà người sở hữu nội dung bên thứ ba chọn thêm vào trang web của họ.

Khi lưu Ghim, bạn có thể tùy chỉnh mô tả của Ghim đó và chọn bảng bạn muốn lưu vào.

Trong một số trường hợp, chủ sở hữu trang web hoặc nội dung cung cấp trước mô tả của Ghim với thông tin về nội dung (như "lazy_cat.jpg" hoặc “Bí quyết Công thức Bánh Phô mai | thông qua mbarton.org”).

Sau khi lưu, người dùng có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi mô tả. Bạn cũng có thể di chuyển Ghim giữa các bảng hoặc lưu cùng một Ghim vào nhiều bảng.

Bảng

Bảng là bộ sưu tập Ghim thường được tổ chức xoay quanh một chủ đề hay ý tưởng nào đó. Bạn có thể mời người dùng Pinterest khác lưu Ghim vào bảng của bạn.

Bảng có thể được công khai hoặc giữ bí mật. Chỉ có bạn và bất cứ ai bạn mời vào bảng bí mật mới có thể thấy các Ghim bạn đã lưu vào bảng bí mật đó.

Ghim đã lưu

Bạn có thể lưu Ghim của người dùng khác trên Pinterest vào bảng của riêng bạn. Trong một số trường hợp, bạn đang lưu nội dung từ người dùng không phải là người đầu tiên đã lưu nội dung đó (ví dụ: người dùng X ghim lại từ người dùng Y, người dùng Y ghim lại từ người dùng Z, người dùng Z là người đăng nội dung đầu tiên).

Nếu bạn xóa Ghim, việc này sẽ không xóa các lượt lưu khác của Ghim đó khỏi bảng của những người khác.

Nhận xét

Mọi người có thể nhận xét về Ghim mà họ nhìn thấy. Bạn có thể xóa bình luận của riêng bạn nhưng không thể bình luận từ người dùng khác. Nhận xét là công khai nếu bảng đó là công khai.

Lưu ý: Những gì trông giống như nhận xét đầu tiên trong Ghim thực sự là mô tả Ghim.

Tin nhắn

Bạn có thể gửi tin nhắn riêng tư đến người dùng khác trên Pinterest. Các tin nhắn có thể là trao đổi giữa một hoặc nhiều người dùng. Nếu các người dùng đang không theo dõi nhau, tin nhắn sẽ xuất hiện dưới dạng một "yêu cầu liên hệ" cho đến khi người nhận chấp thuận tin nhắn.

Điều khoản tìm kiếm

Pinterest có thanh tìm kiếm riêng hoạt động như một công cụ tìm kiếm.

Khi tìm kiếm ý tưởng trên Pinterest, bạn có thể nhập một từ hoặc kết hợp các từ trong thanh tìm kiếm. Điều này sẽ cung cấp kết quả bao gồm Ghim, Bảng và Tài khoản. Tất cả các thuật ngữ tìm kiếm mà người dùng nhập vào có thể được phục hồi và trình bày dưới dạng danh sách cho cơ quan thực thi pháp luật.

Hồ sơ

Tất cả các hồ sơ Pinterest đều công khai và bao gồm một số thông tin tự cung cấp cũng như bảng, Ghim, Lượt thử, người theo dõi và những người mà họ theo dõi. Các thông tin có sẵn trên một hồ sơ bao gồm:

 • Tên (bắt buộc)
 • Tên người dùng (bắt buộc)
 • Vị trí (không bắt buộc)
 • Mô tả hồ sơ với giới hạn 500 ký tự (không bắt buộc)
 • Trang web (không bắt buộc)
 • Hình ảnh đại diện (không bắt buộc)
 • Facebook hay Twitter, nếu đăng nhập được liên kết đến các tài khoản này (không bắt buộc)

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp tên thật cũng như không xác minh tên, tuổi hoặc vị trí của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ bất kỳ lúc nào trừ khi chúng tôi tạm dừng tài khoản của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ