Giới hạn cho các Ghim, bảng và lượt theo dõi

Để giữ cho Pinterest hoạt động mượt mà, chúng tôi sẽ lưu trữ giới hạn tổng số Ghim, bảng và lượt theo dõi cho các tài khoản cá nhân của bạn.

Bạn có thể có tối đa:

  • 500 bảng, bao gồm bảng bí mật và bảng nhóm mà bạn không tạo ra
  • 200.000 Ghim, Bao gồm Ghim bí mật và Ghim của bạn trên bảng nhóm
  • 50.000 lượt theo dõi, bao gồm các chủ đề, bảng và người

Nếu bạn gặp lỗi đã đạt giới hạn, hãy thử xóa một số Ghim hoặc bảng hoặc hủy theo dõi một số người. Bạn cũng có thể tạo một tài khoản mới với một địa chỉ email khác.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ