Giới hạn cho các Ghim, bảng và lượt theo dõi

Để giữ cho Pinterest hoạt động suôn sẻ, chúng tôi sẽ lưu trữ giới hạn tổng số Ghim, bảng và lượt theo dõi cho các tài khoản.

Bạn có thể có tối đa:

  • 2.000 bảng, bao gồm bảng bí mật và bảng nhóm mà bạn không tạo ra
  • 200.000 Ghim, bao gồm cả Ghim bí mật và Ghim của bạn trên các bảng nhóm cho tài khoản cá nhân
  • 50.000 lượt theo dõi người dùng

Nếu đã theo dõi 50.000 người, thì bạn chỉ có thể tiếp tục theo dõi những người đã theo dõi bạn. Không có giới hạn về số lượng người có thể theo dõi bạn.

Nếu bạn gặp lỗi đã đạt giới hạn, hãy thử xóa một số Ghim hoặc bảng hay hủy theo dõi một số người.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ