Liên kết mạng xã hội của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể kết nối mạng xã hội của mình với Pinterest để đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google và tìm bạn bè.

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt 
 3. Cuộn xuống phần "Mạng xã hội"
 4. Bật nút chuyển đổi bên cạnh sử dụng tài khoản Facebook của bạn để đăng nhập, kết nối với Google+ hoặc kết nối với Gmail
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
 6. Nhấp vào Lưu cài đặt khi hoàn tất
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Mạng xã hội"
 4. Bật nút chuyển đổi bên cạnh Facebook hoặc Google +
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Mạng xã hội"
 4. Bật nút chuyển đổi bên cạnh Facebook hoặc Google +
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể liên kết một hồ sơ Facebook cá nhân với một tài khoản Pinterest. Bạn không thể liên kết đến hoặc đăng nhập bằng một trang doanh nghiệp trên Facebook.

Thêm mạng xã hội là cách dễ dàng để sao lưu tài khoản của bạn. Khi đã liên kết với mạng xã hội, bạn có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc Google nếu bạn quên email hoặc mật khẩu. 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ