Đăng nhập bằng Facebook hoặc Google

Xem hướng dẫn cho:

Kết nối các mạng xã hội với Pinterest để tìm bạn bè, dễ dàng đăng nhập bằng Facebook hoặc Google và sao lưu tài khoản của bạn trong trường hợp bạn quên email hoặc mật khẩu.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản ở bên trái của màn hình
 4. Trong tùy chọn Đăng nhập, hãy bật/tắt nút bên cạnh Facebook hoặc Google
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
 6. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Mạng xã hội"
 4. Bật nút chuyển đổi bên cạnh Facebook hoặc Google +
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Tùy chọn đăng nhập
 4. Chuyển nút bên cạnh Facebook hoặc Google
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể liên kết một hồ sơ Facebook cá nhân với một tài khoản Pinterest. Bạn không thể liên kết đến hoặc đăng nhập bằng một trang doanh nghiệp trên Facebook.

Chúng tôi có thể hỏi bạn có muốn tải lên danh bạ của mình không. Nếu bạn cho phép, chúng tôi sẽ lưu trữ họ, tên và địa chỉ email của các liên hệ có trong sổ địa chỉ trên thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng các liên hệ này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài để tạo điều kiện để bạn giao tiếp với những người có trong danh sách đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ