Đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc Apple

Kết nối với Pinterest để tìm bạn bè, dễ dàng đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc Apple và sao lưu tài khoản của bạn trong trường hợp bạn quên email hoặc mật khẩu.

Bạn chỉ có thể liên kết hồ sơ Facebook cá nhân với tài khoản Pinterest. Bạn không thể liên kết đến hoặc đăng nhập bằng một trang doanh nghiệp trên Facebook.

Chúng tôi có thể hỏi xem bạn có muốn tải lên danh bạ của mình không. Nếu bạn cho phép, chúng tôi sẽ lưu trữ họ, tên và địa chỉ email của các liên hệ có trong danh bạ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng các liên hệ này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc giúp bạn giao tiếp với những người có trong danh sách đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ