Đăng nhập vào nhầm tài khoản

Xem hướng dẫn cho:

Nếu bạn đang đăng nhập vào nhầm tài khoản, thì bạn chỉ cần đăng xuất và đăng nhập bằng đúng tài khoản.

Để đăng nhập vào đúng tài khoản:

 1. Từ Pinterest, nhấp vào ở góc trên bên phải
 2. Nhấp vào Đăng xuất
 3. Nhấp vào Đăng xuất ở góc trên bên phải của màn hình
 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và nhấp vào Đăng nhập hoặc nhấp vào Tiếp tục với Facebook hoặc Tiếp tục với Google để đăng nhập vào đúng tài khoản

Nếu bạn bị tự động đăng nhập vào nhầm tài khoản, hãy xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào  ở góc trên bên phải
 2. Nhấn Đăng xuất
 3. Nhấn vào Đăng nhập
 4. Nhập email và mật khẩu của bạn hoặc nhấn vào Đăng nhập bằng Facedbook hoặc Đăng nhập bằng Google để đăng nhập vào đúng tài khoản
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Nhấn Đăng xuất
 3. Nhấn vào Đăng nhập
 4. Nhập email và mật khẩu của bạn hoặc nhấn vào Đăng nhập bằng Facedbook hoặc Đăng nhập bằng Google để đăng nhập vào đúng tài khoản

Nếu bạn vô tình tạo tài khoản thứ hai hoặc cần giúp tìm tài khoản ban đầu, hãy đọc bài viết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ