Hợp nhất các tài khoản

Tại thời điểm này, bạn không thể hợp nhất các tài khoản Pinterest. Nếu có nhiều tài khoản, thì bạn có thể giữ cả hai tài khoản một cách riêng biệt và chuyển đổi giữa chúng hoặc chọn một tài khoản để giữ và hủy kích hoạt hoặc đóng tài khoản còn lại. Nếu bạn hủy kích hoạt hoặc đóng một tài khoản, thì chỉ tài khoản kết nối với email đó sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả các tài khoản khác sẽ vẫn mở.

Giải phóng một địa chỉ email

Mỗi địa chỉ email chỉ có thể được kết nối với một tài khoản Pinterest tại một thời điểm. Nếu bạn tạm thời hủy kích hoạt tài khoản Pinterest, việc này sẽ không giải phóng email để sử dụng trên tài khoản khác.

Nếu muốn giải phóng địa chỉ email cho một tài khoản, thì bạn có thể:

Di chuyển Ghim giữa các tài khoản

Tại thời điểm này, không có cách nào để chuyển hoặc di chuyển nhiều Ghim giữa các tài khoản. Nếu muốn chuyển Ghim từ tài khoản này sang tài khoản khác, thì bạn có thể lưu từng Ghim từ tài khoản ban đầu vào tài khoản mới.