Thiếu Ghim hoặc bảng

Nếu tất cả các Ghim hoặc bảng của bạn đã bị mất hoặc trông hơi lạ, thì bạn có thể đã vô tình tạo tài khoản thứ hai.

Nếu một trong các Ghim hoặc bảng của bạn bị thiếu, thì nó có thể đã vô tình bị xóa. Rất tiếc là chúng tôi không thể khôi phục bảng đã bị xóa. Điều tốt nhất bạn nên làm trong trường hợp này là tìm kiếm tên người dùng Pinterest và tên của bảng hoặc Ghim bị thiếu trên Google để xem có bản sao được lưu trong bộ nhớ cache hay không.

Nếu một bảng của nhóm bị thiếu, thì bạn có thể đã vô tình rời khỏi bảng hoặc bị người tạo bảng xóa. Nếu bạn đã thoát một bảng của nhóm do nhầm lẫn, hãy yêu cầu chủ sở hữu mời bạn quay lại bảng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ