Không nhận được email từ Pinterest

Nếu bạn không nhận được email từ Pinterest, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy email của chúng tôi, hãy thử các mẹo này:

 • Kiểm tra email từ web (trực tiếp từ Gmail, Yahoo!, v.v.), thay vì từ ứng dụng email (như Outlook hay Thunderbird)
 • Chỉnh sửa thông báo email của bạn trong cài đặt Pinterest
 • Nếu bạn sử dụng Inbox by Gmail, hãy kiểm tra tab Xã hội
 • Đảm bảo rằng bạn đang kiểm tra đúng địa chỉ email kết nối với tài khoản Pinterest - nếu bạn cần gợi ý, hãy tìm kiếm tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn
 • Tìm kiếm hộp thư đến của bạn để xem email từ bất kỳ địa chỉ email Pinterest nào của của chúng tôi

Chúng tôi gửi email từ địa chỉ:

 • pinbot [at] info.pinterest.com (đối với tất cả các email chung, tin tức, v.v.)
 • pinbot [at] notifications.pinterest.com (đối với tất cả các email thông báo)
 • pinbot [at] explore.pinterest.com (đối với tất cả các email khuyến nghị)
 • pinbot [at] inspire.pinterest.com (đối với các email về Ghim mới và phổ biến)
 • pinbot [at] account.pinterest.com (đối với email tài khoản, ví dụ như đặt lại mật khẩu và các thông báo khác)
 • business [at] pinterestmail.com (dành cho các email thông báo cho doanh nghiệp)

Chúng tôi sẽ ngừng gửi email cho bạn nếu bạn đánh dấu một email của chúng tôi là thư rác hoặc nếu email chúng tôi gửi cho bạn bị trả lại. Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và vẫn không thấy email từ chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ