Không nhận được email từ Pinterest

Nếu bạn không nhận được email từ Pinterest, hãy kiểm tra thư mục thư rác.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy email của chúng tôi, hãy thử các mẹo này:

 • Tìm kiếm hộp thư đến của bạn để xem email từ bất kỳ địa chỉ email Pinterest nào của của chúng tôi
 • Nếu bạn sử dụng Inbox by Gmail, hãy kiểm tra tab Xã hội
 • Kiểm tra email từ web (trực tiếp từ Gmail, Yahoo!, v.v.), thay vì từ ứng dụng email (như Outlook hay Thunderbird)
 • Hãy nhớ kiểm tra địa chỉ email kết nối với tài khoản Pinterest của bạn - nếu bạn cần gợi ý, hãy tìm kiếm địa chỉ email tại mục Cài đặt tài khoản trong phần Cài đặt
 • Chỉnh sửa thông báo email của bạn trong phần cài đặt Pinterest, mục Thông báo
 • Từ Cài đặt, trong mục Thông báo, bạn có thể chọn loại thông báo email muốn nhận (Hoạt động, Chủ đề và tìm kiếm trên bảng, Lựa chọn Ghim, Mạng xã hội, Khác). 

Chúng tôi gửi email từ địa chỉ:

 • @account.pinterest.com (đối với email tài khoản, ví dụ như đặt lại mật khẩu và các thông báo khác)
 • @info.pinterest.com (đối với tất cả các email chung, tin tức, v.v.)
 • @notifications.pinterest.com (đối với tất cả các email thông báo)
 • @explore.pinterest.com (đối với tất cả các email khuyến nghị)
 • @inspire.pinterest.com (đối với tất cả các email khuyến nghị)
 • @ideas.pinterest.com (đối với tất cả các email khuyến nghị)

Chúng tôi sẽ ngừng gửi email cho bạn nếu bạn đánh dấu một email nhận được từ chúng tôi là thư rác hoặc nếu email chúng tôi gửi cho bạn bị trả lại. Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và vẫn không nhận được email từ chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết vấn đề.