Sắp xếp Ghim và các phần

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể sắp xếp lại các Ghim đã lưu và phần bảng của mình để sắp xếp lại các ý tưởng.

 1. Từ hồ sơ, hãy mở một trong các bảng của bạn
 2. Kéo và thả các Ghim hoặc phần để sắp xếp lại

Thay đổi của bạn sẽ tự động được lưu.
 

 1. Từ hồ sơ, hãy mở một trong các bảng của bạn
 2. Nhấn và giữ Ghim hoặc phần bạn muốn di chuyển
 3. Kéo và thả để sắp xếp lại các Ghim hoặc phần
 4. Nhấn vào Xong
 1. Từ hồ sơ, hãy mở một trong các bảng của bạn
 2. Nhấn và giữ Ghim hoặc phần bạn muốn di chuyển
 3. Chọn biểu tượng mũi tên để sắp xếp lại
 4. Kéo và thả để sắp xếp lại các Ghim hoặc phần
 5. Nhấn vào Xong
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ