Các công nghệ khác như cookie

Trang này bổ sung cho Chính sách Cookie và mô tả ngắn gọn các công nghệ khác mà chúng tôi sử dụng tại Pinterest. Nói chung, chúng tôi gọi những công nghệ này là “cookie”.

Định nghĩa

Pixel là những đoạn mã nhỏ, thường là một hình ảnh trong suốt hoặc đoạn mã JavaScript nhỏ được đặt trên các trang web hoặc trong các email thu thập thông tin về trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và có thể đặt cookie.

Bộ nhớ cục bộ cho phép dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và bao gồm bộ nhớ cục bộ HTML5 và bộ nhớ đệm của trình duyệt.

SDK là các khối mã do đối tác của chúng tôi cung cấp, có thể được cài đặt trong ứng dụng di động của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với các tính năng của ứng dụng và nhận một số thông tin nhất định về thiết bị và mạng bạn sử dụng.

Cách lưu giữ dữ liệu của các cookie khác nhau tùy thuộc vào tần suất bạn xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt, thiết bị hoặc ứng dụng của bạn và thời gian chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu để cung cấp cho bạn các sản phẩm và tính năng khác nhau.

Xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Pinterest

Tương tự như trình duyệt của bạn, ứng dụng Pinterest sẽ lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ đệm trong thiết bị mà ứng dụng được cài đặt. Để xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng trên thiết bị di động:

  1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Pinterest
  2. Khi bạn đã ở trong ứng dụng Pinterest, hãy nhấn vào
  3. Chuyển đến Quyền riêng tư và dữ liệu
  4. Nhấn vào Xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ