Cá nhân hóa và dữ liệu

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung thú vị nhất khi sử dụng Pinterest. Đôi khi, chúng tôi sử dụng thông tin từ các tính năng trên trang web Pinterest như nút Lưu để làm điều này. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về hoạt động ngoài Pinterest của bạn để cung cấp cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp hơn. Bạn có thể chọn có để chúng tôi sử dụng thông tin để tùy chỉnh Pinterest cho bạn hay không bằng cách truy cập vào cài đặt tài khoản.

Nút Lưu và các tính năng trên trang web

Nếu bạn truy cập vào một trang web có nút Lưu hoặc widget Pinterest, thì Pinterest có thể sử dụng thông tin về lượt truy cập này để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Pinterest, để đo lường hiệu quả quảng cáo và cho các mục đích khác theo mô tả trong chính sách cookie.

Tắt tính năng cá nhân hóa

Nếu bạn không muốn Pinterest sử dụng những thứ bạn làm bên ngoài Pinterest để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, dưới đây là một vài cách bạn có thể làm:

  • Truy cập cài đặt tài khoản của bạn và tắt Cá nhân hóa
  • Thay đổi tính năng Không theo dõi của trình duyệt để ngăn Pinterest và các trang web khác sử dụng thông tin này để cá nhân hóa
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ