Các quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest

Để giúp bạn thấy loại quảng cáo có khả năng sẽ khiến bạn quan tâm hơn, Pinterest hoặc một công ty quảng cáo trên Pinterest có thể sử dụng thông tin về các hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn để cá nhân hóa các quảng cáo bạn thấy.

Ví dụ:

  • Một công ty quảng cáo trên Pinterest có thể chia sẻ một danh sách địa chỉ email của khách hàng với chúng tôi. Và nếu khách hàng của họ có sử dụng Pinterest, thì chúng tôi có thể cho họ thấy nhiều quảng cáo có liên quan hơn.
  • Họ có thể sử dụng thẻ Pinterest trên trang web của họ hoặc gửi cho chúng tôi thông tin từ ứng dụng trên thiết bị di động của họ, để giúp chúng tôi hiểu rõ ai đã truy cập hoặc mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của họ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để hiển thị quảng cáo cho đúng người trên Pinterest. Như vậy, với cách này bạn có thể thấy quảng cáo về đôi giày bạn đã xem nhưng không mua.

Bạn không muốn thấy các quảng cáo trên Pinterest được cá nhân hóa bằng loại thông tin này? Hãy vào cài đặt tài khoản và chọn ô bên cạnh "Sử dụng thông tin từ đối tác của chúng tôi để cải thiện các đề xuất và quảng cáo bạn thấy", sau đó nhấp vào Đã xong. Bạn sẽ vẫn thấy quảng cáo trên Pinterest, nhưng chúng sẽ không được cá nhân hóa bằng thông tin từ các đối tác của chúng tôi.

Dưới đây là các tùy chọn khác cho phép bạn kiểm soát cách Pinterest và các dịch vụ quảng cáo khác sử dụng dữ liệu từ trình duyệt hoặc thiết bị di động để cá nhân hóa quảng cáo. Hãy nhớ rằng mỗi kiểm soát chỉ áp dụng cho dữ liệu từ trình duyệt hoặc thiết bị bạn áp dụng tùy chọn kiểm soát đó. Nếu bạn không muốn sử dụng tất cả tính năng cá nhân hóa quảng cáo trên Pinterest bằng các hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn, hãy sử dụng cài đặt tài khoản của Pinterest như mô tả ở trên. 

Hoạt động trên web

  • Pinterest tuân thủ Nguyên tắc Tự điều chỉnh của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số cho Quảng cáo theo Hành vi Trực tuyến và cung cấp một lựa chọn không sử dụng trên công cụ lựa chọn cho người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số optout.aboutads.info. Trên trang web đó, bạn có thể chọn không sử dụng thông tin Pinterest thu thập về hoạt động duyệt web của bạn để hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu cho bạn. 
  • Lưu ý rằng khi bạn chọn không sử dụng thông tin này trên aboutads.info, lựa chọn của bạn chỉ áp dụng cho thông tin thẻ Pinterest thu thập từ trình duyệt bạn dùng để chọn không sử dụng. Lựa chọn này không áp dụng cho các ứng dụng di động hay bất kỳ trình duyệt nào khác mà bạn có thể dùng. Ngoài ra hãy lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie thì bạn sẽ cần chọn không sử dụng một lần nữa.

Ứng dụng di động

  • Thiết bị iOS và Android có bộ định danh quảng cáo có thể đặt lại mà Pinterest và các công ty khác sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các ứng dụng bạn sử dụng. 
  • Cả thiết bị iOS và Android đều cho phép bạn chọn không sử dụng bộ định danh này để hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu. Nếu bạn muốn chọn không sử dụng, bạn nên sử dụng những cài đặt này và nhớ rằng lựa chọn của bạn chỉ áp dụng cho các thiết bị mà bạn dùng để chọn không sử dụng. Nếu bạn muốn chọn không sử dụng trên nhiều thiết bị, bạn cần phải thực hiện riêng biệt trên từng thiết bị.
    • iOS: trong phần cài đặt thiết bị iOS của bạn, bật thiết lập "Giới hạn theo dõi quảng cáo"
    • Android: Trong phần cài đặt thiết bị Android của bạn, bật "Bỏ chọn cá nhân hoá quảng cáo"
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ