Ghim Được chọn cho bạn

Ghim được chọn cho bạn là những Ghim chúng tôi đề xuất dựa trên những bảng bạn tạo, Ghim bạn tương tác và nội dung bạn tìm kiếm trên Pinterest.

Bảng tin nhà của bạn là sự kết hợp giữa Ghim được chọn cho bạn và Ghim từ những người, chủ đề và bảng bạn theo dõi. Nếu bạn chỉ muốn xem Ghim từ những người, chủ đề và bảng bạn theo dõi, hãy xem tab Nội dung đang theo dõi.

Bạn có thể ẩn từng Ghim để giúp Pinterest hiểu bạn muốn xem các loại Ghim nào.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ