Mã ghim

Mã Ghim là mã đặc biệt mà bạn có thể tạo để chia sẻ hồ sơ Pinterest của mình trong thế giới thực. Khi ai đó nhìn thấy Mã Ghim của bạn, họ sẽ sử dụng Pinterest Lens để quét. Bạn có thể thiết lập Mã Ghim để gửi mọi người đến hồ sơ của bạn hoặc bất kỳ bảng nào.

Bạn có thể tạo Mã Ghim liên kết đến hồ sơ của mình trên máy tính hoặc trong ứng dụng Pinterest. Bạn chỉ có thể tạo Mã Ghim liên kết đến bảng trên máy tính. Sau khi tạo, hãy lưu Mã Ghim và chia sẻ để mọi người có thể tìm thấy bạn và ý tưởng của bạn trên Pinterest

Chia sẻ Mã ghim

Bạn có thể chia sẻ Mã Ghim ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Khi hiển thị Mã Ghim, phần hình tròn của Mã Ghim cần phải có đường kính tối thiểu là 1,5 inch để có thể quét được. Nếu bạn đang in Mã Ghim trên một vật thể thực, hãy in Mã Ghim lên một bề mặt phẳng để có thể nhìn thấy Mã Ghim rõ ràng.

Hãy chắc chắn rằng bạn sở hữu các quyền đối với hình ảnh của Mã Ghim, như với bất kỳ Ghim nào khác bạn tạo trên Pinterest

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ