Tạo Mã ghim

Mã ghim là các mã đặc biệt bạn có thể tạo ra để chia sẻ hồ sơ trên Pinterest của mình trong thế giới thực. Khi ai đó thấy Mã ghim của bạn, họ sẽ sử dụng Pinterest Lens để quét mã. Bạn có thể thiết lập Mã ghim để gửi mọi người đến hồ sơ hoặc bất kỳ bảng nào của bạn.

Bạn có thể tạo Mã ghim liên kết đến hồ sơ hoặc bảng của mình trên máy tính hoặc trong ứng dụng Pinterest. Khi bạn đã tạo Mã ghim, hãy lưu và chia sẻ để mọi người có thể tìm thấy bạn và ý tưởng của bạn trên Pinterest.

Chia sẻ Mã ghim

Bạn có thể chia sẻ Mã ghim ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Khi hiển thị Mã ghim, phần hình tròn cần phải có đường kính tối thiểu là 1,5 inch để có thể quét được. Nếu bạn đang in Mã ghim trên một đồ vật thực, hãy in Mã ghim lên một bề mặt phẳng để có thể nhìn thấy Mã ghim rõ ràng.

Hãy chắc chắn rằng bạn sở hữu các quyền đối với hình ảnh của Mã ghim, như với bất kỳ Ghim nào khác bạn tạo trên Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ